Võru valla õpilasmalev 2024

Võru valla päevane õpilasmalev on 15.07-19.07.2024.

Võru valla ööbimisega õpilasmalev on 21.07-26.07.2024.

Õpilasmaleva tegevus on noorte konkurentsivõimet arendav töökasvatuslik tegevus, mis ühildab töötamise ja noorsootöö võimalused ning mille eesmärgiks on noorte konkurentsivõime tõstmine noore tööalaste oskuste ja teadmiste arendamise kaudu. Õpilasmalevas osalemine aitab tõsta töökogemusteta või ka vähese töökogemusega noorte teadlikkust töömaailmast. Noored saavad turvalise töökogemuse, mis on ühildatud mitteformaalse õppe tegevustega, et arendada ka noorte üldpädevusi ja sotsiaalseid oskuseid.

Õpilasmalevas saavad osaleda rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elavad noored, kes on vähemalt 13 aastat vanad.

Võru valla õpilasmalev 2024 raames teevad noored erinevaid haljastus-, korrastus- ning koristustöid Võru valla haldusterritooriumil. Samuti ollakse abis erinevatel ürituste ettevalmistus ja järeltöödes. Pärastlõunased ja õhtused tegevused on sisustatud mitmekülgse tegevusprogrammiga laagrijuhendajate ning noorte endi poolt.

 

Noorele:

Malevasse registreerimiseks tuleb esitada malevasse kandideerimise avaldus, motivatsioonikiri ja lapsevanema nõusolek lapse malevas osalemiseks aadressile kultuurnoorkeskus@edu.voruvald.ee. Paberkandijal avaldusi saab küsida ka noorsootöötaja käest.

Infot kandideerimise kohta leiab ka noortetubadest ja noortemajadest.

Küsimuste tekkimise korral helista 516 5751 (Maarika Rosenberg).