Waste Art

Projekt on kaasrahastatud Eesti-Läti piiriülese koostöö programmist (Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus). Programmi eesmärk on toetada piiriäärsete regioonide jätkusuutlikku arengut läbi ideede, mis aitavad Eestil ja Lätil areneda heanaaberliku koostöö kaudu, pakkumaks programmi piirkonna inimestele paremaid võimalusi edukaks ja täisväärtuslikuks eluks.

Projekti eesmärk on avalikkuse keskkonnateadlikkuse suurendamine ning inimeste tarbimisharjumuste muutmine, vähendades, taaskasutades ja ümbertöödeldes igapäevaselt tekkivaid jäätmeid. Projekti tegevustele lähenetakse läbi kaasaegse kunsti.

Projekti käigus viiakse läbi jäätmeauditid koolides ja lasteaedades, et läbi praktilise tegevuste selgitada jäätmete vähendamis-, taaskasutuse- ja ümbertöötlusprotsesse ning loodusressursside jätkusuutlikku kasutamist. Lõpptulemusena valmib iga osaleva kooli/lasteaia tegevuskava jäätmete vähendamiseks. Projektiga soetatakse koolidele erinevaid prügisorteerimiseks vajalikke prügikonteinerid, -kaste ja prügi ümbertöötlemiseks vajalikke seadmeid. Projektis osalevate koolide õpilastel on võimalus osaleda erinevatel prügi- ja taaskasutuse teemalistel õppevisiitidel, koolitustel, õpitubades ja näitustel.

Projekti jooksul töötatakse koos kunstnikega välja taaskasutuskampaania „NOT out of sight. NOT out of mind". Tegemist on rändnäitusega, millega juhitakse tähelepanu jäätmeprobleemile, tarbimisharjumustele ja ressursside efektiivsemale ärakasutamisele. Rändnäitust on võimalik näha Eestis Maanteemuuseumis ja Tipu Looduskoolis Viljandis.

Projekti partnerid on  Foundation "Institute for Environmental Solutions" (juhtpartner), Võru Vallavalitsus, mittetulundusühing Tipu Looduskool, Põlva Vallavalitsus (kuni 01.12.2018 Mooste KülalisStuudio MTÜ), Vidzemes plānošanas regions ja SIA "ZAAO".

Võru valla koolidest osalevad projektis Kääpa Kool, Osula Põhikool, Parksepa Keskkool, Puiga Põhikool ja Vastseliina Gümnaasium.

Projekti kogumaksumus on 344 452,87 eurot, millest toetuse summa 292 784,91 eurot ja omaosalus 51 667,96 eurot, sh Võru Vallavalitsuse omafinantseering 2 549,25 eurot.

Projekti tegevusi viiakse läbi august 2018–jaanuar 2021.