Võru valla aukodanikud

Võru valla aukodanik 2018 (elutöö preemia kavaler) - Maie Kõrvel

Maie Kõrvel osales 1957. aastast alates aktiivselt näiteringis ja rahvatantsurühmades. Ühtekokku  tantsis ta 25 hooaega.Ta on juhendanud algklasside tantsurühma ja töötanud õpetajana 30 aastat. Oma viimastel eluaastatel töötas ta eakate klubi võimelmisrühma juhendajana. Tal oli alati oma arvamus, mida julges ka välja öelda. Tema arvates peab kõik olema selge, loogiline ja säästlik. 

Vabariigi aastapäeva tunnustamine 2018 Vastseliina rahvamajas. Vasakult: Võru vallavanem Kalmer Puusepp, Võru valla aukodanik 2018 Maie Kõrvel ning toonane Võru vallavolikogu esimees Aare Hollo. Foto: Birgit Pettai

 

Võru valla aukodanik 2019 - Silja Otsar 

Silja Otsar on  toimekas ja särav inimene, kes tegeleb korraga mitmete projektidega. Ta on väga hea ajaplaaneerija ja seetõttu jõuab ka palju korda saata. Teda austavad ja armastavad nii kolleegid kui ka õpilased. Ta on eeskujuks oma teadmiste ja oskustega noorematele põlvkondadele. Tänu temale on koolides, kus ta töötab, musitseerimine populaarne. Tema koostatud kontserdikavad on alati läbimõeldud, elamuslikud ja kaunid. Silja Otsari koorid on esindanud valda nii maakonnas, vabariigis kui ka välismaal. 2018. aastal tunnustati teda Eesti Kooriühingu dirigent-muusikaõpetaja tiitliga.

Võru valla aukodanik 2019 Silja Otsar. Foto: Maidu Jaason

 

Võru valla aukodanik 2020 - Aino Suurmann

Aino Suurmann on Võru valla kodanik, kes on palju panustanud oma töö ja tegemistega oma kogukonna, Võru valla ning maakonna arengusse ning aidanud kaasa teadmiste edasiandmisele noorematele põlvedele.

Aino Suurmann juhtis ja korraldas aastaid SA Piusa külastuskeskuse tööd. Ta on kogunud tuntust  maakonnas ja kogu vabariigis ning väljaspool riiki. Ta on väga hea suhtleja ja nõuandja igas valdkonnas, loodusteadmises, turisminduses ja rahvakultuuris. Aino Suurmann on hooajal tööd pakkunud just noortele ja ise heaks eeskujuks olnud. Ta on hea koostööpartner, kes on leidnud oma piirkonna malevanoortele alati tööd ning jaganud noortele oma oskusi ja teadmisi erinevates õpitubades.

Pikka aega oli Aino Suurmanni korraldada Hanikase külastuskeskuse toimimine, MTÜ Orava Maanaiste Seltsi eestvedamine ja tagant tõukamine. Ta on kirjutanud väga palju erinevaid projekte kogukonna edasiarendamiseks ja õpitubade läbiviimiseks. Hanikase külakeskuses saavad koos käia kogukonna inimesed, seal on võimalik teha vitraaži, maalida portselanile pilte, õmmelda, kududa kangastelgedel ning boonuseks sellele on omavaheline suhtlemine ja koosolemine, mis kogukonda ja inimesi ühendab. Vahendid töötubadeks soetati erinevatest projektidest. Esialgu kutsuti väljastpoolt õpitubade läbiviijaid, hiljem hakati ise tegema ja teadmisi üksteisele edasi andma, üks nendest oli just Aino Suurmann ise, kes selle enda peale võttis. See oli talle justkui südameasi.

Aino Suurmann võtab aktiivselt osa valla kultuuritegevusest, tantsis koos abikaasa Mardiga memme-taadi rahvatantsurühmas Lustakad ja on laulnud Orava segakooris. Hea eeskuju ühest tegusast inimesest, kes teeb see jõuab.

Aino Suurmann on Võru valla Orava piirkonna tegusate eakate inimeste kontaktisikuks ning aidanud korraldada ühinenud Võru vallas üritusi eakatele.

Lisaks ülaltoodule on ta hea suhtleja ja väga hea kuulaja. Kui tema poole pöördutakse, siis ta ei ütle kunagi „ei" ja aitab alati probleemile lahendust leida.

Võru valla vabariigi aastapäeva tunnustamine 2020 Võru Kandles. Vasakult: Võru abivallavanem Juris Juhansoo, Võru valla aukodanik 2020 Aino Suurmann ja Võru vallavolikogu esimees Georg Ruuda. Foto: Birgit Pettai

 

Võru valla aukodanik 2021 - Ago Ruus

Ago Ruus on sündinud 4. augustil 1949 Vastseliinas. Tänu Ago Ruusile ilmub ajalehes Võru Valla Teataja rubriik "Vana pilt jutustab". Vallalehes ilmunud fotod meenutavad ammu möödunud aegu erinevatest inimestest, kohtadest ja sündmustest. Lisaks ajaloo uurimisele ja jäädvustamisele on Ago Ruus meisterlik filmioperaator, stsenarist, režissöör ja produtsent. Tema kontol on enam kui 20 mängufilmi ja 50 dokumentaalfilmi. Ago Ruus on korraldanud teemaõhtuid ja näitusi nii Võru vallas kui kaugemal, muuhugas näiteks Matsalu loodusfilmide festivalil. 2020. aasta detsembris valmis Ago Ruusi koostatud  mahukas kogumik Võrumaa päevapiltnikest. Sellega on Ago Ruus andnud mitte ainult teadmisi noorematele põlvkondadele, vaid taaselustanud mälestusi täiskasvanute ja eakate hulgas. Harvad ei ole lood, kus vallakodanikud tulevad ja paluvad vallalehest lisaeksemplare, sest inimene, kellest lugu jutustatakse, on nende elus olulist rolli mänginud. Just soe tagasiside on see, mis Ago Ruusi ikka ja jälle motiveerib vabatahtlikuna uusi vanu pilte otsima, inimestega kohtuma ning lugusid kirja panema. 

Võru valla aukodanik 2021 Ago Ruus. Foto: Birgit Pettai

 

Võru valla aukodanik 2022 - Väino Repp

Väino Repp on terve oma elu pühendanud puhkpillimuusika populariseerimisele, arendamisele ja õpetamisele. Puhkpilliorkestri Kungla dirigent on ta alates 1969. aastast kuni siiamaani ja kogu aja on ta õpetanud ka noori puhkpillimängijaid. Väino on inimesena väga soe, rahulik ja alati abivalmis. 

Võru valla vabariigi aastapäeva tunnustamine 2022 Võru Kandles. Vasakult: Võru vallavolikogu esimees Georg Ruuda, Võru valla aukodanik 2022 Väino Repp ja Võru vallavanem Kalmer Puusepp. Foto: Mariliis Kivimäe