Coop Local

Projekt on lõppenud. Projekti tegevusi viidi läbi aastatel 2017–2019.

Projekt on kaasrahastatud Eesti-Läti piiriülese koostöö programmist (Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus). Programmi eesmärk on toetada piiriäärsete regioonide jätkusuutlikku arengut läbi ideede, mis aitavad Eestil ja Lätil areneda heanaaberliku koostöö kaudu, pakkumaks programmi piirkonna inimestele paremaid võimalusi edukaks ja täisväärtuslikuks eluks.

Projekti eesmärk on elavdada piiriülest koostööd ja ärisuhteid kohalike väiketootjate ja käsitöömeistrite vahel Eesti-Läti piirialadel – Vastseliinas, Oraval, Räpinas, Setomaal, Apes ja Smiltenes. Projekti tegevustega julgustatakse eelnimetatud piirkondades tegutsevaid ettevõtjaid alustama tulusamat piiriülest kaubavahetust ja koostööd.

Projekti tegevuste elluviimiseks moodustatakse neli ettevõtjate gruppi: marja- ja puuviljakasvatajad ning –töötlejad, piima- ja lihatootjad ning –töötlejad, köögivilja- ja taimekasvatajad ning –töötlejad ja käsitöömeistrid. Projekti raames korraldatakse igale sihtgrupile Eesti-Läti vahelisi vastastikuseid õppereise, osaletakse ühiselt kohalikel (Lindora, Vastseliina, Räpina, Ape ja Smiltene) ja üleriigilistel käsitöölaatadel, korraldatakse sihtgrupi vajadusest lähtuvaid koolitusi ning osaletakse ühistel õppe- ja kontaktreisidel Valgevenesse, Pihkva oblastisse ning Soome. Projekti jooksul valmib ettevõtjate ühine turundusmaterjal, mis sisaldab iga osaleva ettevõtte kohta infot nii eesti kui läti keeles.

Projekti partnerid on Setomaa Valdade Liit, Räpina Inkubatsioonikeskus, Võru vald, Ape vald ja Smiltene vald.

Projekti kogumaksumus on 338 756 eurot, millest toetuse summa 287 942,60 eurot ja partnerite omafinantseering 50 813,40 eurot.