Eakate juubelitoetus

Kirjeldus:

Eakate juubelitoetust on õigus saada eakal, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari seisuga on Võru vald, alates 80-nda aasta juubelist iga viie aasta järel vastavasisulise taotluse esitamisel.

Toetuse suuruseks on 50 eurot.

Kestvus:

Toetus makstakse 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Valla eelarvest toetuste maksmise kord § 9 

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Maria Saarme, telefon 5332 4890, e-post maria.saarme@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Taotluses on oluline märkida taotleja nimi, isikukood, elukoha aadress, kontaktandmed ning arvelduskonto number ja arvelduskonto omaniku nimi.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Taotleja isikut tõendav dokument

Viide:

Eakate juubelitoetuse taotluse vorm (58 KB, PDF)