Development of ice hockey opportunities in South-East Estonia

Projekti peamine eesmärk on jäähoki võimaluste arendamine Kagu-Eestis ning hoki sh uisutamise kui spordiala populariseerimine. Lisaks panustab projekt iluuisutamise ja kiiruisutamise ringide, koolidele uisutundide läbiviimise ja harrastajatele jääväljaku kasutamise võimaluste loomisele.

 

Projekti raames paigaldatakse spordiväljakule jääseade. Jääseadme elektrikulu vähendamiseks paigaldatakse lisaks spordiväljakule päikesepaneelid.

 

Projekti lõpus korraldatakse jääväljaku avamisüritus, mille eesmärk on tutvustada projekti raames arendatud jääväljaku võimalusi ning populariseerida hokit kui spordiala üldiselt.

 

Projekti juhtpartner on Võru Vallavalitsus ning partner Vastseliina Hokiklubi.

 

Projekti elluviimise periood on 01.07-31.12.23.

 

Projekti „Development of ice hockey opportunities in South-East Estonia" kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

 

Projekti eelarve on 330 000 eurot sh omaosalus 32 300 eurot (Võru Vallavalitsus) ja 700 eurot Vastseliina Hokiklubi.