Elukoha registreerimine

Kirjeldus:

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris.

Elukoha andmed tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada:

  • elama asumisel või elukoha muutmisel Eestis,
  • elama asumisel välisriiki või
  • välisriigist Eestisse elama asumisel

Elukohateade uue elukoha andmete kandmiseks registrisse esitatakse 14 päeva jooksul alaliselt teise elukohta elama asumisest arvates, välisriiki kolimisel 30 päeva jooksul.

Kestvus:

Vallavalitsus kontrollib elukohateate nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul teate saamisest. Kui teade vastab nõuetele, kannab vallavalitsus elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.

Maksumus:

Riigilõivuvaba

Õigusaktid:

Lisainformatsioon: 

Siseministeeriumi info elukohatoimingute kohta

Kontakt:

telefon 782 1576

 

Elukohateate esitamine

Vajalikud dokumendid:

 
  • Elukohateade (521KB, PDF)
  • Isikuttõendav dokument (posti teel saates koopia dokumendi isikuandmetega leheküljest)
  • Eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument või eluruumi omaniku nõusolek(ud), kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik või eluruumi omaniku perekonnaliige
  • Hooldusõigusliku vanema nõusolek alaealise lapse elukoha andmete muutmisel

Elektrooniliselt:

Elektrooniliselt saab teate esitada e-rahvastikuregistri kaudu (vajalik ID-kaart, mobiil-ID või SMART ID) 

E-posti teel:

Digitaalselt allkirjastatud elukohateade ja vajadusel muud dokumendid saata e-posti aadressile vald@voruvald.ee 

Posti teel:

Dokumendid saata aadressile Võru Vallavalitsus, Võrumõisa tee 4a, Võru 65605

Kohapeal:

Kohale tulles aadressile Võru Vallavalitsus, Võrumõisa tee 4a, Võru. Registritoiminguid saab Võru vallamajas teha järgmistel vastuvõtuaegadel: esmaspäeval kella 9.00–12.00, teisipäeval kella 13.00–16.00, kolmapäeval kella 9.00–12.00, neljapäeval kella 9.00–12.00 ja kella 13.00–16.00.