Eterniidijäätmete kogumine Võru vallas

Eterniidijäätmete kogumine Võru vallas

Projekti periood: 01.05.2024-31.12.2024

Maksumus: Kogumaksumus 20 898,60 eurot sh 4179,72 eurot omaomafinantseering ja 16 718,88  eurot toetus

Meede: RE.4.9 Ringmajandus

Taotlusvoor: Keskkonnaprogrammi ringmajanduse eterniidijäätmete kogumisringid 2023

Projekti lühikirjeldus: Aastal 2024 kogutakse Võru valla elanikelt 150 t eterniidijäätmeid. Selleks korraldatakse eterniidi kogumisringid ning eterniiti on võimalik tasuta ära anda kolmes kohas üle valla: Umbsaare Jäätmekeskuses, Vastseliina Jäätmejaamas ja kogumispunktis Orava alevikus.