Hanked

Järjestatud avaldamise aja järgi kahanevalt


Hanked 2018 - 2021»


Hankeplaanid

Hankeplaan kinnitatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist.
Hankeplaanid kuvatuna dokumendiregistrist: