Võru valla kaunid kodud 2021

Konkursile "Võru valla kaunis kodu 2021" esitati tänavu kokku 15 Võru valla kaunist kodu erinevatest Võru valla piirkondadest. Võru valla 2021. aasta kauneid kodusid külastas ja hindas Võru vallavolikogu maaelukomisjon.

 

Tunnustused anti välja neljas kategoorias:

 • Õuealaga elamud ja suvilad tiheasustusalal – Liivia ja Aare Juhkami kodu Vastseliina alevikus aadressil Võidu 1c.

 

 • Õuealaga talud ja majad hajaasustusalal – perekond Kala kodu (Avve talu) Voki külas.

 

 • Õuealaga sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid – Hämsaare puhketalu Meegomäe külas. Esindaja: Ulvi Parksepp.

 

 • Õuealaga korter- ja ridaelamud – Tsäpsi elamu Viitka külas. Esindaja: Esta Kaljumäe.

 

Eriauhindu anti välja neli:

 • Ajalooliste väärtuste säilitamine – Maia ja Heinar Lõhmuse kodu (Pärna talu) Lepassaare külas.

 

 • Eriilimeline seltsimaja – Kungla seltsimaja. Esindaja: Ene Andrejev mittetulundusühingust Tagaküla Laulumängu Selts Kungla.

 

 • Loodusliku eripära kasutamine – Kaire Paloveer ja Arvo Kõva kodu (Palo talu) Voki-Tamme külas.

 

 • Maalähedane talu – Madis Laivi kodu (Laiva talu) Pässa külas.

 

Tänukirjad ja vimpli said teisedki konkursil „Võru valla 2021 kaunis kodu" osalejad:

 • Kaia Troska ja Anne Tolga kodu – aadressil Karikakra 25, Kose alevik.
 • Parksepa alevikus asuv Männi tänava 2 kortermaja – esindaja Eleri Eelmets.
 • Egne ja Marko Krillo kodu – Kohvi talu Liivamäe külas.
 • Galina Rehkli kodu – Valli talu Kurenurme külas.
 • Meelis Tammsalu ja Kairi Rebase kodu – Vahete talu Kärgula külas;
 • Ruta ja Marek Taalfeldi kodu – Orupõllu talu Lauga külas.
 • Eve ja Kuldar Jõgeva kodu – Lätti talu Puusepa külas.

 

Kauneid kodusid sai tunnustamisele esitada maikuus. 12. juulil külastas Võru valla maaelukomisjon konkursile esitatud kodusid ning 2. augustil valis komisjon välja konkursi parimad.

18. augustil toimunud kaunite kodude tunnustamisüritusel andsid auhinnad ja tänukirjad üle Võru vallavolikogu esimees Georg Ruuda, maaelukomisjoni ja kaunite kodude konkursi komisjoni esimees Ilmar Ploom ning Võru abivallavanem Piret Otsatalu. Kodude tunnustamisüritus toimus Orava piirkonnas Kõvera külas asuva Päikeseranna puhkemaja juures. Päikeseranna puhkemaja pälvis 2020. aasta Võru vallas kauni kodu tiitli äriobjektide kategoorias.

 

Täname neid, kes märkasid ja esitasid kauneid kodusid konkursile! Täname ka kõiki konkursil osalejaid!

 

Konkursi "Võru valla kaunis kodu 2021" tunnustamissündmuse fotosid vaata siit>>

Võru valla 2021. aasta kaunite kodude ja tunnustamissündmuse fotode autor: Birgit Pettai.

 

Birgit Pettai

avalike suhete spetsialist

Võru valla kaunis kodu 2021 tunnustamissündmus

12. juulil külastas Võru vallavolikogu maaelukomisjon konkursile "Võru valla kaunis kodu 2021" esitatud objekte. Kokku laekus konkursile erinevatest Võru valla piirkondadest 15 objekti, mida maaelukomisjon üle käis vaatamas.
 
Võru valla kaunid kodud valis komisjon välja augusti alguses. Konkursi "Võru valla kaunis kodu 2021" tunnustamissündmus toimub kolmapäeval, 18. augustil kell 18.00 Päikeseranna puhkemajas Kõvera külas Orava piirkonnas. Üritus on kutsetega!

 

Võru vallavalitsus kutsub osalema konkursil "Võru valla kaunis kodu 2021"

Konkurss toimub neljas kategoorias:

1)  elamud ja suvilad õuelaga tiheasustusalal;

2)  korter- ja ridaelamud õuealaga;

3)  talud ja maakodud õuealaga hajaasustusalal;

4)  sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid õuealaga.

 

Võru vallavalitsus ootab vabas vormis taotlusi 31. maini 2021 e-posti teel vald@voruvald.ee või paberkandjal Võrumõisa tee 4a, Võru linn, märgusõna "kaunis kodu".

Taotlus peab sisaldama kinnistu nime ja aadressi, kinnistu omaniku või valdaja nime ja kontaktandmeid, tema kirjalikku nõusolekut (välja arvatud juhul kui esitaja ise on omanik või valdaja), konkursi kategooriat ja lühikest põhjendust.

 

"Võru valla kaunis kodu" statuut

 

Kinnistuid külastatakse omaniku või valdajaga kooskõlastatult juunikuu jooksul. Hindamist korraldab Võru vallavolikogu maaelukomisjon, esitades tulemused Võru vallavalitsusele kinnitamiseks ning võitjate autasustamiseks hiljemalt augustiks 2021.