Võru valla kauni kodu konkursi statuut

Konkursi  "Võru valla kaunis kodu" eesmärgiks  on  väärtustada  omanike  ja  valdajate  kodukaunistamisel  tehtud  tööd, selgitada  välja  ja tunnustada  parimaid ning innustada  korrastama  ja  hooldama  Võru  valla territooriumil asuvaid kinnistuid ja seeläbi aidata kaasa Võru valla meeldivamaks elamiskohaks muutmisele.

Konkursi korraldab üks kord aastas Võru vallavalitsus koostöös Võru vallavolikogu maaelukomisjoniga.

Kandidaate konkursile võib esitada 1. maist kuni 31. maini.

Konkursi    kandidaate võivad   esitada   kõik   isikud,   esitades   oma   ettepaneku   Võru vallavalitsusele  e-posti  aadressil  vald@voruvald.ee  või  posti  teel  Võrumõisa  tee  4a, Võru linn.

Üks kinnistu võib sobivuse korral kandideerida erinevates kategooriates.

Konkursialgusest teavitatakse ajalehes Võru Valla Teataja ja Võru valla veebilehel.
 

Kandidaadi kohta peavad olema esitatud vähemalt järgmised andmed:

1) kinnistu nimi ja aadress;

2) omaniku või valdajanimi ja kontaktandmed;

3) konkursi kategooria ja ettepaneku lühipõhjendus;

4) esitaja nimi ja kontaktandmed;

5) kinnistu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek(v.a kui esitaja on omanik või valdaja).
 

Hindamise  viib  läbi  Võru vallavolikogu maaelukomisjon.  Komisjon  külastab  kõiki  konkursile  nõuetekohaselt esitatud  kinnistuid.  Kinnistu  külastamine  hindamiseks  toimub  omaniku või  valdajaga kooskõlastatult.
 

Konkurss toimub neljas kategoorias:

1) elamudja suviladõuelaga tiheasustusalal;

2) korter-ja ridaelamudõuealaga;

3) talud jamaakodudõuealaga hajaasustusalal;

4) sotsiaal-, äri-ja tootmisobjektidõuealaga.
 

Omas  kategoorias  parimaks  tunnistatud  objekt  ei  saa  järgneva  viia  aasta jooksul  samas kategoorias kandideerida.

Komisjon  viib  konkursiülevaatuse  läbi  juuni  kuu  jooksul  ja  esitab  tulemused Võru vallavalitsusele kinnitamiseks ning võitjate autasustamiseks hiljemalt augustis.

Võru valla kauni kodu konkursi statuut