Võru valla haridusasutustele loodusalaste õppeprogrammide läbiviimine 2019/2020 õppeaastal

Projekti rahastatakse KIK keskkonnateadlikkuse programmist. Programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.
 
Projekti eesmärk on Võru valla haridusasutuste laste keskkonnateadlikkuse suurendamine, osaledes õppetöö täiendamiseks erinevate loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides, näiteks Tartu Ülikooli Botaanikaaia, Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi, Tartu Loodusmaja, Keskkonnaameti, Teaduskeskuse AHAA, Jääaja Keskuse, Riigimetsa Majandamise Keskuse jne poolt pakutavad õppeprogrammid. Õpilaste parem arusaam loodusest, selle toimimisest ning ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest aitab neid suunata keskkonnasõbralikumale käitumisele.
 
Projekti toetus on 17 435 eurot. 
 
Projekti tegevusi viiakse ellu 2019/2020 õppeaasta jooksul.