Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele ja teenustele parema ligipääsu tagamine

Projekt on lõppenud. Projekti tegevusi viidi läbi 2017. aastal. 
 
Projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist läbi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse programmi. Programmi eesmärk on majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. Programmist toetatakse muuhulgas keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, sealhulgas ühistranspordi ning jalg- ja jalgrattatee arendamist.
 
Projekti eesmärk on tagada Võru linna ja seda ümbritseva valla elanikele parem ligipääs teenustele ja töökohtadele. Projekti tulemusel rajatakse ca 5 km kergliiklusteid, millega ühendatakse Parksepa, Väimela, Kose ja Kubija piirkonnad linnasüdamega. Võru Vallavalitsuse osa projektis on Lõuna-Eesti Haigla ja Valga mnt vahelise kergliiklustee ehitamine.
 
Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele ja teenustele parema ligipääsu tagamise projekti toetus oli 1 270 627,26 eurot, linna omafinantseering on 175 355,32 eurot ja Võru valla kaasfinantseering 48 873,02 eurot. 
 
Võru valla jaoks oli projekti lõplik maksumus 316 846 eurot, millest toetus 275 518 eurot ja valla omafinantseering 41 328 eurot.