Projekteerimistingimuste avatud menetlus

  • Kasaritsa külas Saeveski (tunnus 91804:003:1780) katastriüksusel saeveski laiendamiseks projekteerimistingimuste andmine

Võru Vallavalitsus algatas 31.05.2022 korraldusega nr 287 projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse Kasaritsa külas Saeveski katastriüksusel (tunnus 91804:003:1780) saekaatri (ehitisregistrikood 113017868) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.06.-28.06.2022 Võru valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 29.06.2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee või Võrumõisa tee 4a, Võru linn. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

Projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=491453

 

  • Võrumõisa külas Sooääre (tunnus 91801:009:1191) katastriüksusel elamu laiendamiseks projekteerimistingimuste andmine

Võru Vallavalitsus algatas 31.05.2022 korraldusega nr 286 projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse Võrumõisa külas Sooääre katastriüksusel (tunnus 91801:009:1191) elamu (ehitisregistrikood 113017960) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.06.-28.06.2022 Võru valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 29.06.2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee või Võrumõisa tee 4a, Võru linn. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

Projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=491467

 
  • Võrumõisa külas Sooääre (tunnus 91801:009:1191) katastriüksusel abihoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmine

Võru Vallavalitsus algatas 31.05.2022 korraldusega nr 286 Võrumõisa külas Sooääre katastriüksusel (tunnus 91801:009:1191)  abihoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.06.-28.06.2022 Võru valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 29.06.2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee või Võrumõisa tee 4a, Võru linn. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

Projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=491473