Räägi kaasa:

Võru Vallavalitsus algatas 30.05.2023 korraldusega nr 323 projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse Navi külas Vasara tee 2 (katastritunnus 91801:006:0970) elamu ehitusprojekti...

Navi külas Vasara tee 2 elamu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek 03.06.-16.06.2023

Võru Vallavalitsus algatas 30.05.2023 korraldusega nr 323 projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse Navi külas Vasara tee 2 (katastritunnus 91801:006:0970) elamu ehitusprojekti...

Hea vallaelanik, ettevõtja, mittetulundussektori esindaja ja aktiivne kaasamõtleja! Tule ja räägi kaasa Võru valla arengukava teemadel! Võru vallavalitsus korraldab taas...

Võru valla kaasamiskoosolekud arengukava teemadel 2023

Hea vallaelanik, ettevõtja, mittetulundussektori esindaja ja aktiivne kaasamõtleja! Tule ja räägi kaasa Võru valla arengukava teemadel! Võru vallavalitsus korraldab taas...

Võru Vallavolikogu võttis 19.04.2023 otsusega nr 95 vastu ning suunas avalikule väljapanekule Vastseliina alevikus Tondi, Kivipõllu ja Kalda katastriüksuste detailplaneeringu.Detailplaneeringu...

Vastseliina alevikus Tondi, Kivipõllu ja Kalda katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek

Võru Vallavolikogu võttis 19.04.2023 otsusega nr 95 vastu ning suunas avalikule väljapanekule Vastseliina alevikus Tondi, Kivipõllu ja Kalda katastriüksuste detailplaneeringu.Detailplaneeringu...