Võru valla sädeinimeste tunnustamine 2019

8. novembril 2019 tunnustas Võru vallavalitsus inimesi ja organisatsioone, kes on panustanud olulisel määral valla kultuuri-, noorsootöö- ja spordivaldkonna ning kogukondade edendamisse.

 

Võru kultuurimajas Kannel toimunud esimesel sädeinimeste tunnustusüritusel andis tunnustused üle Võru vallavanem Kalmer Puusepp. Puusepp ütles, et suure Võru valla tegutsemise jooksul on vallavalitsus koostöös volikogu komisjonidega endistest valdadest üles noppinud häid mõtteid ja kombeid, märganud kogukondade eestvedajaid, kes on oma hinge ja iga tööst eemal oldud tunni pühendanud piirkondliku spordi, hariduse, muusika, kultuuri ja selle pärandi või ajaloo edendamisele. „Mul on hea meel, et need head mõtted, ilusad kombed ning tegevused on kandunud ka meie uude valda. Meil on, mida teineteiselt õppida. Me oleme täiendanud teineteist, me oleme saanud lähedasemaks," tunnistas Puusepp.

 

Tunnustused anti välja neljas erinevas valdkonnas.

Kultuurivaldkonna tunnustused:

 • Aasta unikaalne looja – Liia Luik, kes on andnud oma panuse seltsielu tutvustava raamatuga „100 aastat Kungla seltsi tegevust";
 • Aasta edukas esineja – Parksepa rahvamuusikaansambel Vannamuudu. Ansambli esinemised on meelolukad ja pälvinud palju kiidusõnu. Nende pühendumus ja positiivne suhtumine on  eeskujuks paljudele ning  aidanud kujundada positiivset valla mainet kultuurimaastikul.
 • Aasta kultuurielu kirgastaja – Parksepa linetantsijad, kes oma nakatava tantsulustiga  on kirgastanud peoõhtuid ning mitmekesistanud valla kultuurielu. 15 aastat on nad viljelenud linetantsu ning õpetanud seda ka teistele.
 • Aasta kultuuritoetaja – Tiit Lõhmus, kes on kogukonna tegemiste ja kultuuriürituste korraldamisega silma paistnud ning olnud aastaid eeskujuks Viitka kandi rahvale. Tema laulu ja muusika armastus on teada ka kaugemal. Teda jagub kõikjale. Tema kohta võib öelda, et ta  on mees kui orkester.
 • Aasta pärandikandja ja hoidja – Sulev Müürsepp, kes on Kündja kandi esimene piltnik, kes on 50 aastat teinud pilte ja videosid erinevatest sündmustest, andes suure ja tänuväärse panuse Kündja kandi külaelu pärandisse.
 • Aasta kultuuriline algatus – Võru valla ühisüritus „Võru valla viis päeva", mille eesmärgiks on suureks Võru vallaks ühinenud piirkondade inimesi üheks ning sellest soovitakse kujundada traditsioon. See üritus sai  alguse MTÜ ümarlaual, kus otsiti ideid suure Võru valla ühisüritusteks. Selle ürituse kohta võib öleda, et oli väike lumepall, aga omasoodu veeredes sai temast tõeliselt suur pall. Tunnustuse pälvisid piirkondade esindajad: Anneli lõhmus Vastseliina kandist, Gertu Viiask Puiga kandist, Sirje Kuuseorg Lasva kandist, Valli Lukin Pühajõe piirkonnast ja Meelis Aianurm Orava kandist.

Kultuurivaldkonna tunnustuste saajad. Foto: Maidu Jaason

 

Noorsootöövaldkonna tunnustused:

 • Võru valla aasta noortekeskus – Vastseliina noortekeskus kui Võru valla suurim noortekeskus. Vastseliina noortekeskuses on tööl kaks tublit inimest ja mitmeid erinevaid tegevusi kõikide vanusegruppidele. Noortekeskusest on väljakasvanud palju tublisid noori, kes nüüd juba ise saavad teistele noortele oma kogemusi jagada. Väga oluliseks peetakse noorte heaolu ning kogukonnaga koostööd;
 • aasta noorsootöötaja – Merlis Pajustik, kes on Vastseliina noortekeskuse juhataja, aktiivne noorte eestvedaja ja tubli projektide kirjutaja. Ta on arendanud noortekeskuses IT-valdkonda. Tema algatusel on toimunud erinevad koostööprojektid, kuhu ta on kaasanud kogukonda ning teisi organisatsioone väljast poolt;
 • aasta noor – Ketriin Tobre, kes on Puiga põhikooli 8. klassi õpilane.  Teda iseloomustatakse kui abivalmist ja kohusetundlikku noort, kes on paistnud silma noortetegevustes. Ta on aidanud projektide kirjutamisel, noortelogo loomisel ning ürituste organiseerimisel;
 • aasta noorsootöö sündmus – ülevallaline spordiüritus „Võru valla discgolfi turniir", millega propageeriti liikumist, tutvustati discolfi kui spordiala ja tehti koostööd nii noortekeskuste vahel kui ka toodi kokku ühiselt tegutsema valla noored ja täiskasvanud.
 • noorsootöö aasta vabatahtlik – Üllar Ojaveer, kes abistab ja toetab nii Kääpa noortekeskust kui ka Kääpa noorkotkaid ja kodutütreid. Tema peale võib alati loota ja ta ei jäta sind kunagi hätta. Kui on vaja midagi remontida, siis on alati Üllar tõeline abimees.

Noorsootöövaldkonna tunnustuste saajad. Foto: Birgit Pettai

 

Spordivaldkonna tunnustused:

 • aasta spordisõber – Sixten sild, kes on orienteerumismängu Navigaator tulihingeline eestvedaja. Ta on panustanud orienteerumismängu algatamisse ning aidanud ette valmistada rajad;
 • Võru valla aasta spordihing – Sander Pild Vastseliina jalgpalliklubist. Tema on see kes, kutsub klubi mängijad kokku, otsib uusi mängijaid ja korraldab vabatahtliku tegevuse korras  väljaku korrasolekut. Peale jalgpalli panustab ta oma aega ka Vastseliina metsas discolfi raja heakorrale. Ta on aktiivne ja eeskujuks paljudele, et spordielu Vastseliinas huvitavamaks muuta;
 • aasta sporditegu – Parksepa kooli multifunktsionaalne spordiväljaku rajamine. Parksepa kool ja alevik võivad olla uhked oma tervist edendavate tegevustega. Sügisel valmis uus multifunktsionaalne spordiväljak, kus on võimalus huvilistel tegelda pallimängudega;
 • aasta terviseedendaja – aeroobikatreener Annika Johanson, kes tegutseb Osulas ja ka mujal. Tänuväärne on Annika Johansoni panus välistreenerite toomine piirkonda, mis annab võimaluse mitmekesistada ning tutvuda erinevate treeningstiilidega. Annika eestvedamisel on projektide kaasabil soetatud hulgaliselt treeningvahendeid. Ta on tervislike eluviiside propageerija ning tema särav olek on suutnud nakatada trennipisikuga ka neid, kes seni on sportlikust tegevusest kõrvale jäänud.

Spordivaldkonna tunnustuse saajad. Foto: Maidu Jaason

 

Kogukonnavaldkonna tunnustused:

 • Aasta küla – Kääpa küla on oma noorsuliku ja entusiastliku olemusega paistnud silma nii vallas kui maakonnas. Külakogukond on korraldanud erinevaid tegevusi igale eale. Erilist rõhku on pandud liikuvale eluviisile ja küla heakorrale.
 • Kogukonnavedur – Tiiu Pihla, kes tegutseb Vana-Vastseliinas ja korraldab üritusi, seltsitegevusi ning on paikkonna pärandi koguja ja hoidja. Vaatamata oma kõrgele eale on ta eeskujuks kõigile. Tema eestvedamisel toimuvad Kapera kandis erinevad õppepäevad, näitused ja üritused. Teda on iseloomustatud kui sooja südamega ja hea energiaga inimest, kellel on oskus kaasata noori oma tegevustesse.
 • Kogukonna tegu – Pühajõe käsitöölaat, mis on ellu kutsutud ettevõtja ja kogukonna koostöös, et pakkuda võimalust kohalikele ja ka kaugemalt tulnud käsitöölistele. Laat on esimene üritus, mis kannab Pühajõe nime. Tänaseks on toimunud neli  laata. Laada oluline roll  oli  ühtseks piirkonnaks kujunemisel Pühajõe piirkonnaks (endine Sõmerpalu valla piirkond). Kaabsoo küünlameistrid ja Osula külaselts on Pühajõe käsitöölaadaga panustanud Pühajõe kogukonna loomisele ja tekkimisele.

Kogukonnavaldkonna tunnustuste saajad. Foto: Birgit Pettai

 

Lisaks tänas Võru vald Võrumaa spordiliitu spordiürituste korraldamise eest Võru vallas.

Anti üle ka tänukirjad laulupeo tule teekonna kulgemisele kaasa aidanud kogukondade liikmetele, kultuurirahvale ja ettevõtetele.

Tänukirja said:

 • Anneli Lõhmus;
 • kapell Eloilo;
 • Vastseliina rahvamaja Heldela klubi;
 • Vastseliina rahvamaja naisrühm Tave;
 • SA Vastseliina Piiskopilinnus;
 • Liina Loosaar,
 • rahvamuusikaansambel Oravapoisid;
 • Külli Pähn;
 • Orava naisrahvatantsurühm Punapõsed;
 • Orava memme-taadirühm Lustakad;
 • Sirje Kuuseorg;
 • Lasva meeskoor;
 • Lasva lasteaia Pargihaldjas juhendaja Annika Eliste;
 • puhkpilliorkester Kungla;
 • seenioritantsurühm Ummamuudu;
 • Tõnu Vaask;
 • Jan Rahman;
 • Kolotsi talu;
 • Juustupoisid;
 • Siidritalu;
 • Anne-Ly Nedo;
 • kohvik Romelina;
 • Helve Einla;
 • Tiit Lõhmus;
 • Mee Kiirabi Oravalt;
 • Jaaniraotu talu;
 • Kõrgemäe talu;
 • OÜ Kuustemäe;
 • Roosu talu;
 • Martin Press;
 • Kaldala mahetalu;
 • Jaanus Hakk;
 • Einar Raudkepp.

 

Sädeinimeste tunnustamise aktusel esinesid laulja Evelin Samuel-Randvere ja Võrust pärit pianist Johan Randvere. Üritus lõppes banketiga lõõtsakuningas Toomas Ojasaare ja ansambli P.R.I.K.S. saatel.

 

Lisainfo:

Maarika Rosenberg

kultuurispetsialist

maarika.rosenberg@voruvald.ee

516 5751