Võru vald tunnustas 2022. aasta sädeinimesi

28.11.22

25. novembril toimus Võru kultuurimajas Kannel Võru valla sädeinimeste tunnustamine, kus Võru vallavalitsus tänas inimesi ja organisatsioone, kes on panustanud olulisel määral valla kultuuri- ja noorsootöövaldkonna ning kogukondade edendamisse. Tunnustused andsid üle Võru vallavanem Kalmer Puusepp ja volikogu esimees Georg Ruuda.

Võru valla 2022. aasta sädeinimesed on:

 

Kultuurivaldkonnas

Aasta kultuuriline algatus – Urmas Juhkamile Vastseliina piirkonna  ajalooliste objektide korrastamise eest

Urmas Juhkam on aktiivne Vastseliina piirkonna inimene, kelle eestvedamisel on alguse saanud Vastseliina piirkonna ajalooliste objektide korrastamine ja märgistamine. Tema algatusel paigaldati tänavu 4. juulil infotahvel Vastseliina kihelkonnakooli ehk valge koolimaja, praeguse Vastseliina üürielamu juurde. Septembrikuus peeti vastupanuvõitluse päeva. Sel puhul panid Vastseliina ajaloohuvilised koostöös MTÜga Teisipäevaklubi ja Kaitseliiduga Vastseliina kalmistu värava juurde viida, mis juhatab inimesi Eestis ainulaadse metsavendade mälestuspaiga juurde. Samuti on Urmas Juhkami juhendamisel korrastatud ja taastatud Vastseliina Saksa surnuaia kivimüüri ja matmispaiku.

 

Aasta edukas esineja – Lasva meeskoor

Lasva  meeskooril täitus tänavu jaanuaris kümnes tegevusaasta. Meeskoor on kasvanud ning arenenud Võru valla  ning  maakonna esindusmeeskooriks. Kui esimesel  kohtumisel oli koos kuus laulusõpra, siis praeguseks on kooril liikmeid 22. Dirigent Jane Reiljan on oskuslikult juhendanud meeskoori liikmeid. Ühised laululaagrid ning proovid on vorminud meeskoori liikmeid musikaalses võtmes. Meeskoor on osalenud nii valla, maakonna, piirkonna kui ka üleriigilistel laulupidudel. Eriliseks sündmuseks tänavu oli meeskoori kümnenda juubelikontserdi toimumine Rõuges koos Jaanipeebu kitarrikooliga. Meeskoori hing on president Toomas Pindis, kes oskuslikult meeskoori liikmed ühtseks tervikuks seob. Meeskoori liikmeid võib pidada toredaks sõprus- ja kogukonnaks. Hinnatakse pereliikmeid ja koos pereliikmetega on antud ka ühiseid kontserte. Meeskoori moto on hoolida ja toetada ka kõige nõrgemat lüli.

 

Aasta kultuurielu kirgastaja – Piret Kahre

Piret Kahre on Lasva sõprade seltsi asutajaliikmena alati mõelnud kogukonna heaolu peale ning püüdnud välja mõelda uudseid ettevõtmisi, mis pakuks tegevust erinevatele huvigruppidele. Alates 2021. aasta detsembrist on Piret Kahre kokku kutsunud ja elus hoidnud Lasva OTTi. See on väike külaturg, mis toimub iga kuu teise kolmapäeva õhtul Lasva rahvamaja parklas, kus kohalikud väiketootjad saavad oma toodangut pakkuda otse tarbijale. Piret on võtnud ühendust Lasva piirkonna väiketootjatega ja kutsunud neid oma toodangut müüma. Ta on jaganud igal kuul infot Lasva sõprade seltsi Facebooki lehel, kutsudes kohale nii müüjaid kui ostjaid. Samuti on Piret Kahre küsinud nõu mittetulundusühingult Eesti OTT. Piret Kahre väärib tunnustust uue idee juurutamise eest.

 • Aasta kultuurielu kirgastaja nominentideks olid Kristi Valk ja Rain Kivilo.

 

Aasta kultuuri toetaja – MTÜ Orava Jahtkond

Mittetulundusühing Orava  Jahtkond on pikaajaliselt panustanud Orava  piirkonna  kultuuriellu.  Piirkonnapäevadel ja jaanipidudel on just nemad need, kes tulevad, panevad üles oma telgi ja pakuvad rahvale maitsvalt valmistatud jahisaaki. Pakutav toit on tasuta, kuid soovi korral on võimalus nende tegevust toetada vaba annetusega. Jahtkonna liikmed on oma tegevust tutvustanud  ja  jahimaja  uksi  külalistele avanud. Kahel aastal on nad metsas korraldanud jahindusteemalist perepäeva, eesmärgiga tutvustada lastele metsaasukaid ja nende käitumist. Lastel on olnud võimalus ise fotokaameratega „jahti" pidada ja loomi pildile saada. Orava jahtkonna liikmetega on alati meeldiv koostööd teha.

 • Aasta kultuuritoetaja nominendid olid ka Liis Tillmann ja Margus Ader.

 

Aasta pärandikandja – Mihkel Soon

Mihkel Soon on Eestis ja välismaal tuntud traditsiooniliste pillide meister, kes tegutseb Võru vallas Kärgula külas. Pillimeister on keskendunud Eesti traditsiooniliste keelpillide: väikekannelde ja hiiu-rootsi kannelde valmistamisele ning pilliehituse traditsiooni põhjalikule tundmaõppimisele. Tema töökojas valmivad lisaks ajaloolised Gaeli harfid. Pillide valmistamist õpetab Mihkel Soon ka huvilistele, olles juhendanud ligi veerandsadat pilliehituse laagrit. Tema pille mängivad muusikasõbrad nii Eestis, Leedus, Soomes, Norras, Taanis, Ameerikas kui ka Taiwanis ja mujal.

 • Aasta pärandikandja nominentideks olid Vastseliina puhkpilliorkester ja Heinar Lõhmus.

 

Noorsootöövaldkonnas

Aasta noor – Gerda Michelson

Gerda Michelson on 18-aastane noor, kes õpib Võru gümnaasiumis ning on õpilasesinduse MÕIS aktiivne liige. Õpilasesinduse juht Marko Läll iseloomustab Gerda Michelsoni järgnevalt: „Gerda on väga abivalmis, sõbralik ja hea suhtleja. Tema peale saab alati kindel olla. Samuti kuulub Gerda Võru valla haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni ning Võru valla noorteaktiivi koosseisu. Lisaks jõuab ta Parksepa noortemajas noortega erinevaid tegevusi teha ning ka abistada suvistel suurüritustel: Parksepa jaanitulel, Parksepa noortemaja kohviku korraldamisel, noortefestivalil ja juba teist aastat sügisel toimuval viguriga õhtusöögil. Ka Parksepa noortemaja avamispeol oli Gerda Michelson suureks abiks ja kaasamõtlejaks. Ta oli abis nii planeerimisel kui peo lõppedes koristamisel. Ta on kiire, taiplik, laia silmaringiga, abivalmis, usaldusväärne ja suure tegutsemisinnuga noor, kes ei kohku tagasi ka kõige raskemate väljakutsete ees. Tänavusel kesköökossu üritusel oli ta partnerlusjuhi ametikohal ning kogus aastate suurima rahalise toetuse. Võstlejate kinkekotid olid täidetud asjalike meenetega. Projektijuht Emil Anistsenko iseloomustab meeskonnaliiget järgnevalt: "Gerda  on  aktiivne, samas on ta realist ja kaalub hoolega, enne kui talle pakutud kohustusi vastu võtab. Gerda on maksimalist ja ta ei rahuldu vähemaga. Kõik peab olema ideaalne ja parim. Ta on väga asjalik, abivalmis ja avara vaatega noor." 

 • Aasta noor nominendid olid Rain Traagel ja Triinu Tõnison.

 

Kogukonnnavaldkonnas

Aasta kogukonna tegu – maheturg Vastseliinas

Maheturu idee autor on Rea Sepping Eikellegimaalt. Eellugu sellele on järgmine – suvel said Vastseliina meierei ees kokku seltskond permakultuuriviljelejaid, kes arutasid, et Vastseliinas võiks olla taluturg. Uurides erinevaid võimalusi, pakkus Rain Kivilo välja, et turg võiks tegutseda meierei õueala. Nüüdseks tegutseb maheturg reedeti ja piirkonna inimesed on tänulikud selle võimaluse eest.

 

Tänukirjad kodanikupäeva puhul said:

 • Kristi Vals – hea koostöö eest Võru valla üritustel;
 • Andres Jaaska – aktiivne kogukonnaelu arendaja;
 • Inge Vill – aktiivne kogukonnaelu arendaja;
 • Lembit Kattai – aktiivne kogukonnaelu arendaja;
 • Tagaküla Laulu Mängu Selts Kungla – järjepideva töö eest Tagaküla kogukonna heaolu loomisel;
 • Hannes Ots – aktiivse tegevuse eest Vastseliina piirkonnas;
 • Erki Alliksoo – aktiise tegevuse eest discolfi edendamisel Vastseliinas;
 • Mari-Liis Saks – aktiivne kogukonnaelu arendaja;
 • Parksepa noortemaja – särav startija / aktiivse tegevuse ja noorte vaba aja sisustamise eest:
 • SA Kultuurimaja Kannel – suurepärase koostöö eest Võru valla ürituste korraldamisel.

 

Tänukirjad vabatahtliku töö eest turvalise elukeskkonna loomisel Võru vallas said järgmised kodanikud:

 • Ahti Treier
 • Jaan Rüüberg
 • Oliver Land
 • Kalle Päkk
 • Kristi Pai
 • Kersti Vill

 

Muusikalist elamust Võru valla sädeinimeste tunnustamisel pakkus ansambel Lonitseera ning õhtut juhtis Margus Ader. Tantsuõhtut jätkas ansambel Säde.

Võru valla sädeinimeste tunnustamine toimus kolmandat korda. Esmakordselt tunnustati sädeinimesi 2019. aasta sügisel.

 

Palju õnne kõikidele tunnustuste saajatele!

 

Lisainfo:

Birgit Pettai

avalike suhete spetsialist

5309 9116

birgit.pettai@voruvald.ee

Võru vallavalitsus ootab ettepanekuid sädeinimeste tunnustamiseks

 Võru vallavalitsus annab tunnustused sädeinimestele üle kodanikupäeva eel, 25. novembril kell 18.00 Võru kultuurimajas Kannel. Üritus on kutsetega!

Võru vallavalitsus ootas ettepanekuid kultuurivaldkonna sädeinimeste tunnustamiseks 31. oktoobriks 2022.

Tunnustustuste valdkonnad:

1.    Kultuurivaldkonna tunnustused:

 • aasta kultuuriline algatus – tunnustatakse kollektiivi/isikut, kelle tehtud tegu on rikastanud valla kultuurielu;
 • aasta unikaalne looja – tunnustatakse isikut, kelle loominguline saavutus on aidanud kaasa valla mainekujundusele;
 • aasta edukas esineja – tunnustatakse kollektiivi/isikut, kes oma tegevusega on silma paistnud või saavutanud konkurssidel märkimisväärseid tulemusi;
 • aasta kultuurielu kirgastaja – tunnustatakse üksikisikut, kes on inspireeriv ja uuendusmeelne ning on oma tegevusega aidanud kaasa valla mainekujundusele;
 • aasta kultuuritoetaja – tunnustatakse ettevõtet või isikut, kes on panustanud Võru valla kultuuriellu;
 • aasta pärandikandja ja -hoidja – tunnustatakse isikut või kollektiivi, kelle tegevusega kantakse edasi esivanemate kultuuripärandit.

 

2. Noorsootöövaldkonna tunnustused:

 • aasta noorsootöötaja – tunnustatakse isikut, kes on käesoleval aastal kõige enam silma paistnud noorsootöö valdkonna arendamisega, on algatanud projekte ja/või koostööd kohalikul ja/või riiklikul tasandil, hõivanud noori tegelema millegi huvitava ja kasulikuga. See on inimene, kes on või on olnud noorsootöötaja või tegelenud valdkonnas vabatahtlikuna (treener, huviringi juhendaja, noorteorganisatsiooni juhendaja, noortekeskuse töötaja, kooli huvijuht);
 • aasta noor – tunnustatakse noori vanuses 7–26 aastat, kelle töö, tegevus või saavutused kalendriaasta jooksul on paistnud silma erinevate algatustega, olnud ürituste ja/või projektide aktiivne eestvedaja ja kaasalööja. Ta on innustanud teisi noori tegutsema, olnud teistele noortele eeskujuks ja motivaatoriks ning tema tegevuse tulemusel on toimunud olulist vastukaja leidnud sündmus või teostunud väärt idee;
 • aasta noorsootöö sündmus – tunnustatakse ettevõtmisi, mis on olnud silmapaistvad või uuenduslikud, leidnud positiivset vastukaja, lisanud innustust teistele uutele algatustele või tegudele. Ettevõtmise tulemusena on toimunud märgatav areng noortevaldkonnas, erinevate elualade esindajad on kaasatud ja tegevus on soodustanud koostööd erinevate valdkondade vahel;
 • aasta vabatahtlik noorsootöös – tunnustatakse isikut, kes on olnud noorsootöö valdkonna tegevustes aktiivne kaasalööja ja mõtleja. Ta on vabatahtlikuna aidanud noortega seotud ettevõtmisi ja tegevusi ellu viia. Aasta vabatahtlik on väsimatu entusiast, kelle siiras soov valdkonda panustada on silma jäänud;
 • aasta noortekeskus – tunnustatakse noortekeskust, kes teeb aktiivselt koostööd teiste valla noortekeskustega ja/või kogukonnaga, tegutseb eelkõige noorte huve ja vajadusi silmas pidades, on noorte omaalgatuste toetaja ning on silmapaistnud uuenduslike ideede või ettevõtmistega.

 

3. Spordivaldkonna tunnustused:

 • aasta spordisõber – tunnustatakse isikut või kollektiivi, kelle tehtud tegu on rikastanud valla spordielu või toonud vallale tuntust;
 • aasta spordihing – tunnustatakse isikut, kes on suure pühendumisega panustanud Võru valla spordielu arendamisse;
 • aasta sporditegu – tunnustatakse tegu, mis on toimunud spordisündmuste korraldamise, spordirajatiste loomise või uuendamise või muu spordialase ettevõtmise eest;
 • aasta terviseedendaja – tunnustatakse isikut või kollektiivi, kes on panustanud märkimisväärselt terviseedendusse läbi sporditegevuse.

 

4. Kogukonnavaldkonna tunnustused:

 • aasta küla – tunnustatakse küla, kus hea külasisese koostööna on algatatud ja elluviidud külaarenduslikke projekte ning korraldatud ühistegevusi koostöös kohaliku omavalitsusega;
 • kogukonna tegu – tunnustatakse kogukonda, kus on koostöös viimase kolme aasta jooksul valminud kogukonda väärtustav tegu.

 

Sädeinimeste tunnustamise statuut>>

 

Lisainfo:

Maarika Rosenberg

kultuurispetsialist

516 5751

maarika.rosenberg@voruvald.ee