Võru vald tunnustas 2023. aasta sädeinimesi

24. novembril toimus Võru kultuurimajas Kannel Võru valla sädeinimeste tunnustamine, kus Võru vallavalitsus tänas inimesi ja organisatsioone, kes on panustanud olulisel määral valla kultuuri- ja noorsootöövaldkonna ning kogukondade edendamisesse. 
 
Tunnustused andsid üle Võru vallavanem Kalmer Puusepp ja abivallavanem Piret Otsatalu. 
 
Võru vallas on 2023. aastal sädeinimesed ja -organisatsioonid:  
Aasta kultuuriline algatus - Orava Raamatuklubi (Mari Lehes)  
Mari Lehese algatusel kokku käiva raamatuklubi kohtumised on alati temaatilised, olgu selleks siis Eesti Vabariigi aastapäev, võõrkeelenädal, reisimuljed või kaugemalt kutsutud huvitavad külalised. Selle aasta suurimaks sündmuseks oli raamatuklubi korraldatud suvine õppereis Järvamaale, Anton Hansen Tammsaare muuseumisse. 
 
Aasta unikaalne looja – Madis Mark (Looduskivi OÜ) 
Madise käe läbi valmivad looduskivist hauakivid ning hauaplaadid. Tema tööd on paistnud silma nii Võrumaal kui kaugemalgi. Sel aastal oli Madis osaline kogukondliku sündmuse toimumisel Vastseliinas, kus Serga surnuaial taaspühitseti konserveeritud Peter Sarnetti hauamonument. 
 • Kategooria nominent: Tiina Männe
 
Aasta edukas esineja – noorteansambel Kroks 
Noorteansamblis Kroks tegutsevad Parksepa Keskkooli noored: Laura Potter süntesaatoril, Braian Tsirk lauljana, Rasmus Raudkett trummidel ning Ott Keerutaja basskitarril. Bändi repertuaaris on tuntud hitid, mis tõmbavad kaasa igas vanuses inimesi. Nad on lavale sündinud ning on näha, kuidas nad oma tegevust naudivad. Ilmselt sellepärast suudavadki nad publikut kaasa tõmmata juba esimestest muusikataktidest. 
 
Aasta kultuurielu kirgastaja – Tauri Sulg, Elen Luik, Katariina Keerd ja Kuldar Ilm 
Tauri, Elen, Katariina ja Kuldar ehitasid Oravale suurtest kartulikastidest modernse ja omanäolise jõulukuuse. Jõulukuusk oli ca 10 meetri kõrgune, koosnes 92st tühjast kartulikastist ja oli kaunistatud rohkete jõulutuledega. Jõulukuuske märgati nii kohapeal kui ka kaugemal ning sellest kirjutati mitmetes meediaväljaannetes. Samuti ehtis kirgas jõulukuusk Võru Vallavolikogu ja Võru Vallavalitsuse edastatavaid jõulutervitusi. 
 • Kategooria nominendid: Tiina Hallimäe, Ülle Tillmann, Kaili Viitkin 
 
Aasta kultuuritoetaja – Üllar Ojaveer 
Üllar paistab silma hea suhtlemisoskuse, abivalmiduse, soojuse ja lahkusega. Ta on kuldsete kätega mees, kes ulatab alati abikäe, kui on vaja midagi parandada, korraldada või mõelda välja lennukaid ideid piirkonna kultuurielu edendamiseks. Samuti lööb ta kaasa nii kohalike kui ka maakondlike ürituste korraldamises. 
 • Kategooria nominendid: Sirje Kuuseorg, Kaili Viitkin 
 
Aasta pärandikandja ja -hoidja - Vastseliina rahvatantsu pärandikandjad ja -hoidjad 
Käesoleval aastal tähistas Vastseliina tantsurahvas rahvatantsu 85. ja segarühma Kullerid 75. sünnipäeva. Vastseliinas oli pikki aastaid tantsupärandi kandja  ja hoidja tantsumemm Helju  Müürsepp.  Tema õpetust ja pärandit kannavad edasi tänased tantsujuhid ja tantsijad. Vastseliina tantsurühmad on esindanud Võrumaad kohalikel, maakondlikel ja vabariiklikel tantsupidudel. 
 
Aasta noor - Triinu Tõnison 
Triinu on noor aktiivne inimene, kes korraldab juba teist aastat Võru maakonna 9.-12. klasside õpilastele talveballi. Ta osaleb aktiivselt Vastseliina Gümnaasiumi koolielus viies läbi erinevaid üritusi ja olles õpilaseinduse presidendi rollis. Lisaks on ta olnud vabatahtlik Vastseliina laada korraldusmeeskonnas. See tüdruk pakatab ideedest ja neil ei tundugi lõppu olevat. Triinu on see, kelle peale saab loota, sest alati leiab ta uusi ideid ja lahendusi ning viib need ellu. 
 • Kategooria nominent: Marta Kaiv 
 
Aasta noorsootöö sündmus - Orava noortekeskuse fotojaht 
Fotojahti on Oraval noortekeskuse ja jahimeeste koostöös peetud mitmel aastal enne jõuluaega. Jahti peetakse nagu jahti ikka, aga püsside asemel on loomade tabamiseks käes fotoaparaadid või nutitelefonid. Üritusele on oodatud kõik, kes soovivad rohkem teada saada loomade käitumisest, jahipidamisest ja kõige sellega kaasnevast. Peale jahti saadakse kokku jahimajas ning räägitakse jahimuljeid. 
 • Kategooria nominent: III Võro-Seto noortefest 
 
Aasta noortekeskus - Sõmerpalu noortetuba 
Sõmerpalu noortetuba on väga heaks koostööpartneriks nii Võru valla noortekeskustele, kui ka maakonna noortekeskustele. Samuti paistab noortetoa tegevus silma kogukonnaüritustel, kus noored aktiivselt osalevad, olgu selleks siis heakorratööd, kohviku pidamine, sündmuse läbiviimine või selles osalemine. Noortetoa tegevused on korraldatud noorte soove ja vajadusi silmas pidades ning noorte omaalgatuslikud mõtted ja ideed on seal majas alati oodatud. 
 
Aasta spordisõber - Malle Truu 
Malle on Vastseliina lasteaia abiõpetaja, kelle särav olek ja positiivne eeskuju on kasvatanud juba kaht põlvkonda Vastseliina kandi lapsi. Ta osaleb alati liikumisüritustel ning korraldab jalutuskäike ja liikumismänge ka oma rühmale. Suureks kasvanud kasvandikud kohtuvad Mallega jumpingus, rahvatantsutreeningutel või lihtsalt jalutuskäikudel. Malle on heas sportlikus vormis ja alati positiivne ning väga hea inspireerija elukestva sportliku elustiili valimisel. 
 • Kategooria nominendid: Priit Rebane, Arvi Keerpalu, Irene Sulger, Annika Johanson 
 
Aasta spordihing – Raimond Kaup 
Raimond on sihikindel noor sportlane. Tal on suured eesmärgid, mille nimel ta pühendunult tööd teeb. Ta võtab kõiki treeninguid tõsiselt ja mõtleb alati kaasa. Oma suhtumisega on ta  treeningkaaslastele alati eeskujuks. Lisaks murdmaasuusatamisele kuulub Raimond ka Vastseliina noorkotkaste nimekirja. Raimond elab ja hingab murdmaasuusatamise rütmis. Tema unistus on tuua murdmaasuusatamine taas au sisse nii Eestis kui kogu maailmas. 
 • Kategooria nominent: Irene Sulger 
 
Aasta sporditegu – Irene Jumping Vastseliinas 
Jumpingu treeningutega alustati Vastseliina rahvamajas selle aasta kevadel, juhendajaks Irene Sulger. Jumpingu trennid on kestnud läbi suve kolm korda nädalas ja need koguvad aina  populaarsust. Tänu Irenele jõudis jumpingu trenn kohalike elanikele lähemale ja trennidesse on lausa ootelist. Kuigi trennid on esmaspäeva, neljapäeva ja pühapäeva õhtuti, käivad osad püsikäijad lausa kõikidel päevadel. Treening innustab osalejaid ja kutsub rohkem liigutama. 
 
Aasta terviseedendaja – Kertu Torn ja Terje Mägi 
Kertu ja Terje on kaks säravat ja inspireerivat inimest, kes on panustanud märkimisväärselt tervise edendamisse oma kogukonnas. Nad armastavad liikumist ja  julgustavad  ka  teisi  seda  tegema, algatades  kogukonnas  spordigruppe  ja organiseerides üritusi. Nende  entusiasm ja energia on nakkav. 
Nad korraldavad regulaarselt tervist toetavaid teemapäevi ka koolis ja alati on nad eestvedajad kõikides liikumistegevustes. Terje ja Kertu on heaks eeskujuks õpilastele, näidates, kuidas tervislik eluviis ja aktiivsus võivad olla igapäevaelu loomulik osa.   
 • Kategooria nominendid: Irene Sulger, Annika Johanson 
 
Tänukirjad ja tunnustuse vabatahtliku töö eest turvalise elukeskkonna loomisel Võru vallas said 
 • Ahti Treier,
 • Jaan Rüüberg,
 • Katariina Keerd,
 • Kuldar Ilm,
 • Elen Aasa,
 • Egon Taal
 
Muusikalist elamust pakkus ansambel Uurikad, õhtut sisustasid etendusega Aita Vaher ja Marek Tammets, tantsumuusikat mängis Nukker Kukeke. 
 
Sädeinimeste tunnustamise eesmärk on väärtustada üksikisikuid, meeskondi ja organisatsioone, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule. 
 
Palju õnne veelkord kõigile laureaatidele ja nominentidele! 
 
Pildistas: Mariliis Kivimäe
 
2023. aasta sädeinimeste nominendid ja laureaadid.
 
Lisainfo:
Maarika Rosenberg
Võru valla kultuuri- ja noorsootöökeskuse direktor
516 5751