Shared experiences and knowledges in social field between Estonia, Denmark and Norway Municipalities

Maksumus: Toetus 7500 eurot ja omafinantseering ca 13 000 eurot.

Taotlusvoor: Põhja-ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames külastatakse septembris 2024 Taani ja Soome omavalitsusi eesmärgiga jagada omavahel teadmisi ja kogemusi sotsiaalvaldkonnas.