Sünnitoetus

Kirjeldus:

Sünnitoetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal, kelle elukoht 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel on Võru vald ja tingimusel, et laps on samuti rahvastikuregistri andmetel Võru valla elanik.

Toetus makstakse välja kahes osas:

  • I osa – 250 eurot sünni registreerimise järgselt;
  • II osa – 150 eurot lapse ühe aastaseks saamisel, tingimusel, et laps ja üks tema vanematest on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt Võru valla elanik.

Sünnitoetust saab taotleda 2 kuu jooksul alates lapse sünni registreerimisest. (Alates 2020 ei pea sünnitoetuse teise osa väljamaksmiseks uut taotlust esitama.)

Mitmike sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu eest.

Sünni registreerimise järgselt antakse Võru Vallavalitsuselt lapsevanemale kinkepakk.

Kestvus:

Sünnitoetus makstakse 10 tööpäeva jooksul taotluse laekumise või lapse ühe aastaseks saamise päevast

Õigusaktid:

Valla eelarvest toetuste maksmise kord § 3

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Maria Saarme, telefon 5332 4890, e-post maria.saarme@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Taotluses on oluline märkida lapse nimi, isikukood ja taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed (elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress) ning arvelduskonto number ka konto omaniku nimi.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Taotleja isikut tõendav dokument

Viide:

Sünnitoetuse taotluse vorm (PDF, 87 KB)