Vallavara pakkumused

Valla majandusosakonna ülesanneteks seoses vallavaradega on vara haldamise, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaarse korrashoiu ning heakorratööde korraldamine, vallale kuuluva vara üle arvestuse pidamine, peremehetu varana hoonete ülevõtmise vormistamine, pärimistoimingute tegemine ning vallaavara võõrandamise, koormamise ja kasutamise korraldamine.


Võru Vallavolikogu otsusega võõrandatakse enampakkumise korras Puiga külas, Järve tn 1 asuv korteriomand

Lisainfo>>