Võru valla üldplaneering (koostamisel)

Võru valla üldplaneeringu avalikud arutelud toimuvad:

  • 06.03. algusega kell 15.00 Vastseliina rahvamajas ja
  • 07.03 algusega kell 17.00 Võru vallavalitsuses.

Võru vallavalitsuses 07.03. arutelul on soovijatel võimalik osaleda veebi vahendusel. Osalemise link: http://bit.ly/avalikarutelu (vali "Jätka selles brauseris").

Arutelu kestvus on kuni 1,5 tundi. Aruteludele on oodatud ka need, kes oma arvamusi avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult ei esitanud.

 

Võru valla ülplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimus 19.12.2022-22.01.2023. Arvamusi ja ettepanekuid oli igaühel võimalus esitada kuni 23.01.2023. Üldplaneeringu koostamise juhtrühm kujundas oma seisukohad laeknud arvamuste kohta 09.02.2023 koosolekul. Koosoleku protokoll ja juhtrühma  seisukohad on kättesaadavad Võru valla dokumendiregistris: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=551242

Võru valla üldplaneeringu eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu esitati juunis 2022 asutustele korduvaks kooskõlastamiseks. Üldplaneeringu koostamise juhtrühma kirjalikul kooseolekul vaadati üle laekunud vastuväited ja arvamused ning sõnastati kohaliku omavalitsuse seisukohad. Koosoleku protokoll ja juhtrühma seisukohad on kättesaadavad siin: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=512542

Võru valla üldplaneeringu eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne esitati novembris 2021 asutustele kooskõlastamiseks ning puudutatud isikutele arvamuse andmiseks. Üldplaneeringu koostamise juhtrühma 05.05.2022 koosolekul vaadati üle laekunud kooskõlastused, vastuväited ning ettepanekud ning arutleti nendega arvestamise või mitte arvestamise üle. Ülevaade laekunud tagasisidest ning juhtrühma seisukohad on kättesaadavad siin: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=492166

Üldplaneeringu eelnõu esimene avalik väljapanek toimus 14.05-13.06.2021 ning sellele järgnesid avalikud arutelud viies endiste valdade keskustes. Avaliku väljapaneku jooksul ja avalike arutelude järgselt esitatud arvamused ja vastuväited ning Võru valla üldplaneeringu koostamise juhtrühma seisukohad nendega arvestamise osas on kättesaadavad:
1) https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=416753 (13.07.2021 juhtrühma protokoll)
2) https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=431621 (08.09.2021 juhtrühma protokoll)

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu koostamise dokumendid:

 

ASUTUSTE KOOSKÕLASTUSED JA ARVAMUSED

Küsimustele vastab planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar (triinu.jurisaar@voruvald.ee, 5696 5750)