Vagula järve harrastuskalapüügi taristu arendamine (2024)

Projekti periood: 01.06.2024-29.05.2026

Maksumus: Kogumaksumus 18 886.82 eurot sh 3886,82 eurot omaomafinantseering ja 15 000  eurot toetus

Meede: RES.4.3 Kalandus

Taotlusvoor: Keskkonnaprogrammi kalandusalased arendusprojektid ja järelevalve 2024

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames parandatakse harrastuskalapüügi arenguks vajalikku taristut Vagula järvel. Selleks rajatakse harrastuslike kalapüügialuste vettelaskmiskoht ehk paadislipp.