Väimela Tervisekeskuse rekonstrueerimine

Projekti rahastatakse maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest. Toetuse andmise eesmärk on toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ning elukvaliteedi tõusuks vajalike teenuste kättesaadavus.

Projekti eesmärgiks on ujula kaasajastamisega pakkuda kvaliteetsemat teenust piirkonna elanike tervise ja heaolu parandamiseks. Projekti abil renoveeritakse sauna- ja pesuruumid (meeste-, naiste- ja peresaun), basseinid, uuendatakse ventilatsioonisüsteemi ning tuleohutuse tagamiseks ehitatakse varuväljapääs koos trepi ja tulekindlate ustega. 

Projekti kogumaksumus on 444 236 eurot, millest toetuse summa 333 105 eurot ja valla omaosalus 111 131 eurot.

Projekti tegevusi viiakse ellu 06.03.2020 – 28.02.2022.