Riigikogu 2023. aasta valimiste korraldusest Võru vallas

3.03.23

Riigikogu valimiste päev on pühapäev, 5. märts 2023. Valimisnädal algab 27. veebruaril. See koosneb kuuest eelhääletamise päevast ja valimispäevast. Eelhääletamise ajal 27. veebruarist 4. märtsini on võimalik hääletada ka elektrooniliselt. Kuna valija pole enam seotud ühe kindla valimisjaoskonnaga, siis saab ta oma valimisringkonna piires valida, millises jaoskonnas hääletamas käia. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri.

Riigikogu valimistel on hääletamisõigus vähemalt 18-aastasel Eesti kodanikul, kes ei kanna vanglakaristust.

 

Valimisjaoskondade asukoht ja hääletamise aeg

Võru vallas on kuus valimisjaoskonda. Sellel aastal on muudatus Parksepa valimisjaoskonna asukoha osas. Parksepa valimisjaoskonna ruumide uueks asukohaks on Parksepa noortemaja Võru tee 4/1, Parksepa alevik.

 

Valimisjaoskondade asukoht ja hääletamise aega Võru vallas valimiste nädalal ja valimispäeval:

Valimisjaoskond nr 1

  • Hääletamisruum asub Lasva rahvamajas aadressil Palo tee 46, Lasva küla. 
  • Hääletada saab reedel, 3. märtsil ja laupäeval, 4. märtsil kella 12.00–20.00 ja valimispäeval, 5. märtsil kella 9.00–20.00.

 

Valimisjaoskond nr 2

  • Hääletamisruum asub Orava kultuurimajas aadressil Pargi tee 2, Orava küla.
  • Hääletada saab reedel, 3. märtsil ja laupäeval, 4. märtsil kella 12.00–20.00 ja valimispäeval, 5. märtsil kella 9.00–20.00.

 

Valimisjaoskond nr 3

Valimisjaoskonnas on kaks hääletamisruumi:

1) Hääletamisruum asub Sõmerpalu teenuskeskuses aadressil Kooli tänav 1, Sõmerpalu alevik.

Hääletada saab reedel, 3. märtsil kell 12.00–20.00.

 

2) Hääletamisruum asub Osula põhikoolis aadressil Osula Kool, Osula küla.

Hääletada saab laupäeval, 4. märtsil kell 12.00–20.00 ja valimispäeval, 5. märtsil kella 9.00–20.00.

 

Valimisjaoskond nr 4

  • Hääletamisruum asub Vastseliina rahvamajas aadressil Võidu tänav 38, Vastseliina alevik.
  • Hääletada saab kõigil eelhääletamise päevadel, 27. veebruarist 4. märtsini kella 12.00–20.00 ja valimispäeval, 5. märtsil kella 9.00–20.00.
  • Esmaspäevast, 27. veebruarist kuni neljapäevani, 2. märtsini saab valimisjaoskonnas hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.

 

Valimisjaoskond nr 5

Valimisjaoskonnas on kaks hääletamisruumi:

1) Hääletamisruum asub Väimela tervisekeskuses aadressil Matussaare tee 2, Väimela alevik.

Hääletada saab reedel, 3. märtsil kella 12.00–20.00.

 

2) Hääletamisruum asub Parksepa noortemajas aadressil Võru tee 4/1, Parksepa alevik.

Hääletada saab laupäeval, 4. märtsil kella 12.00–20.00 ja valimispäeval, 5. märtsil kella 9.00–20.00.

 

Valimisjaoskond nr 6

  • Hääletamisruum asub Puiga põhikoolis aadressil Järve tänav 7, Puiga küla.
  • Hääletada saab reedel, 3. märtsil ja laupäeval, 4. märtsil kella 12.00–20.00 ja valimispäeval, 5. märtsil kella 9.00–20.00.

 

Hääletamine

Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.

Valimisnädalal saab esmaspäevast laupäevani hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Valijal on võimalus pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääl veel ära muuta.

Esmaspäevast kuni neljapäevani saab Võru vallas valimisjaoskonnas nr 4 Vastseliina rahvamajas Võidu tänav 38, Vastseliina alevikus hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda. Väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamine on mõeldud valijatele, kellel pole võimalik eelhääletamise päevadel ega valimispäeval hääletada oma elukohajärgses valimisringkonnas asuva valimisjaoskonna hääletamisruumis.

Kui valija asub väljaspool elukohajärgset valimisringkonda ega saa oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma asukohas. Valija saab oma asukohas hääletada vaid juhul, kui ta on varem esitanud kirjaliku taotluse vallavalitsusele või lähimale väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile. Taotlust saab esitada 2. märtsi kella 14.00-ni. Võru vallas korraldab hääletamist valija asukohas, haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses valimisjaoskond nr 4. Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.

Kui valija asub oma elukohajärgses valimisringkonnas, kuid terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamise taotluse saab esitada juhul, kui valija asub oma elukohajärgse valimisringkonna territooriumil. Kodus hääletamise taotlust saab esitada kirjalikult (sealhulgas e-kirjaga) vallavalitsusele aadressil Võrumõisa tee 4a Võru linn 65605 või e-posti aadressil vald@voruvald.ee. Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi ja sidevahendi numbrit ning kodus hääletamise põhjust.

Valija võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel reedel, 3. märtsil ja laupäeval, 4. märtsil kella 12.00-st kuni 20.00-ni ning valimispäeval, 5. märtsil kella 9.00-st kuni 14.00-ni telefonil 5787 5848. Eelhääletamise päevadel ja valimispäeval võtavad taotlusi telefoni teel vastu ka jaoskonnakomisjonid. Kodus hääletamine toimub ainult reedel, 3. märtsil, laupäeval, 4. märtsil ning valimispäeval, 5. märtsil. Kodust hääletamist korraldavad valimisjaoskond nr 3, tel 5888 7402 ja valimisjaoskond nr 4, tel 5888 7403.

Valimiste poliitiline välireklaam on lubatud kogu valimisperioodi ajal. Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval, vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

Hääletamistulemuste kindlaks tegemine

Hääletamistulemused Võru vallas tehakse kindlaks 6. märtsil 2023 algusega kell 10.00 Võru vallamajas II korruse saalis aadressil Võrumõisa tee 4a Võru linn.  

 

Valimiste korraldaja Võru vallas

vallasekretär Kaja Kiilo

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee

Riigikogu valimised 2023

Eestis toimuvad 2023. aastal Riigikogu valimised. Riigikogu valimiste päev on 5. märtsil. Valimisnädal algab esmaspäeval, 27. veebruaril. Hääletada saab nädala jooksul, 27. veebruarist 5. märtsini.

Riigikogu valimistel on hääletamisõigus vähemalt 18-aastasel Eesti kodanikul, kes ei kanna vanglakaristust.

Valija kantakse valijate nimekirja ja talle määratakse valimisringkond nende andmete alusel, mis on rahvastikuregistris 3. veebruari 2023 seisuga. Seetõttu on oluline, et selleks ajaks oleks kõigil õiged elukohaandmed rahvastikuregistris olemas. Kui elukoht on muutunud, saab rahvastikuregistri e-teenuste portaalis rahvastikuregister.ee esitada uue aadressi. Elukohateate võib esitada ka elukohajärgsele vallavalitsusele kohapeal või saata postiga.

Õiged andmed rahvastikuregistris on olulised ka selleks, et valijani jõuaks valimiste teabeleht. Sellel on kirjas üldine info hääletamisvõimalustest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas. Need, kel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või on e-posti aadress rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga. Nendele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil. Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril.

Täpsema ülevaate valimisnädalast ja hääletamisvõimalustest Võru vallas avaldame veebruarikuus ajalehes Võru Valla Teataja.

 

Valimiste korraldaja Võru vallas

vallasekretär Kaja Kiilo

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee