Vallavalitsuse koosseis

Kalmer Puusepp vallavanem 5347 0970 kalmer.puusepp@voruvald.ee
Juris Juhansoo abivallavanem (majandus) 526 2886 juris.juhansoo@voruvald.ee
Piret Otsatalu abivallavanem (haridus, kultuur, sotsiaal) 520 3908 piret.otsatalu@voruvald.ee
Jaano Uibo finantsosakonna juhataja 5336 4606 jaano.uibo@voruvald.ee
Siiri Konksi haridusnõunik 5309 1595 siiri.konksi@voruvald.ee
Ester Valgemäe personalispetsialist 799 9361 ester.valgemae@voruvald.ee