Võru valla spordivaldkonna arendamise jaoks vajalikud analüüs ja hinnangud

Projekti periood: 01.11.2023-15.03.2024

Maksumus: Kogumaksumus 14 700 eurot sh 4410 eurot omaomafinantseering ja toetus 10 290 eurot

Meede: 2021-2027 Tervikliku arengu jne soodustamine mujal kui linnapiirkonnas

Taotlusvoor: Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 – Võrumaa

Lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on valmistada ette Võru valla spordivaldkonna projektitaotluse esitamiseks meetmesse „Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused" vajalikud alternatiivide analüüs ning kliimakindluse tagamise ja „Ei kahjusta oluliselt" põhimõttele vastavuse hinnang Parksepa kooli staadioni rekonstrueerimise ja Väimela Tervisekeskuse hoone ligipääsetavuse nõuetele vastavuse tagamiseks  tehtavatele ehitustööde.

Projekti tulemused: