Vallavolikogu istungid

Võru Vallavolikogu 13. juuni 2018. a istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 13. juunil 2018. a algusega kell 14.00 OÜ Osula Graanul koosoleku saalis (Varese küla, Võru vald, Võru maakond).

 

Volikogu istungile eelneb ekskursioon tehases algusega kell 12.30.

 

Päevakord:

 

 1. Lapsele ja lapsega perele tugiisikuteenuse osutamise kord

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld

 

 1. Täisealisele isikule tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld

 

 1. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Ettekandja: kultuurispetsialist Maarika Rosenberg

 

 1. Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Ettekandja: vallasekretär Inga Leelanss

 

 1. Võru Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine

Ettekandja: vallasekretär Inga Leelanss

 

 1. Võru valla heakorraeeskirja I lugemine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Merle Tarrend

 

 1. Elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise kord

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Korteriomandite tasuta omandamine

8.1 Solda tee 8-5, Orava;

8.2 Jõmmu 8, Sulbi küla.

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Vallavara otsustuskorras võõrandamine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Korraldatud jäätmeveo ühishankel osalemine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Kauplusautode toetamine 2018. aastal

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla osaluse suurendamine aktsiaseltsis Võru Vesi ja volituste delegeerimine I lugemine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu ja Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu muutmise eelnõu avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise õiendi kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 1. Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu ja Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu muutmine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla 2018 investeeringute ja täiendavate taotluste rahastamise kava

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla 2018. a II lisaeelarve vastuvõtmine

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Võru Vallavolikogu revisjonikomisjoni aruande kinnitamine 2017. a majandusaasta aruannete kohta

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Rosenberg

 

 1. Majandusaasta aruannete kinnitamine

18.1 Lasva valla 2017. a konsolideeritud majandusaasta aruanne;

18.2 Orava valla 2017. a konsolideeritud majandusaasta aruanne;

18.3 Sõmerpalu valla 2017. a konsolideeritud majandusaasta aruanne;

18.4 Võru valla 2017. a konsolideeritud majandusaasta aruanne.

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Võru valla valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja: vallasekretär Inga Leelanss

 

 1. Taotlused

20.1 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Vastseliina Katariina koguduse taotlus

20.2 Vallavanema ja vallavalitsuse liikmete teavitused väljaspool ametikohustusi tegutsemiste kohta.

 

 

Aare Hollo

vallavolikogu esimees