Vallavolikogu istungid

Võru Vallavolikogu 16.11.2022 istungi päevakord

Võru vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 16. novembril 2022 algusega kell 14.00 Võru vallavalitsuse teise korruse saalis (Võrumõisa tee 4a Võru linn)

 

Päevakord:

 

 1. Ülevaade Võru Tervisekeskuse tegevusest

Ettekandja: osaühing Võru Tervisekeskus juhatuse liige Rein Reitalu

 

 1. Ülevaade kriisiolukordadeks valmisolekust

Ettekandja: vallavanem Kalmer Puusepp

 

 1. Võru vallale kuuluvate munitsipaalkorterite nimetamine sotsiaalkorteriteks (eelnõu)

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld

 

 1. Võru Vallavolikogu 11.09.2019 määruste nr 75 „Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kord" ja nr 76 „Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord" muutmine (eelnõu)

Ettekandja: kultuurispetsialist Maarika Rosenberg

 

 1. Võru valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ja üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine (eelnõu)

Ettekandja: planeerimisspetsialist Triinu Jürisaar

 

 1. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Võidu 14) (eelnõu)

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru-Kääpa kergliiklustee ehitamiseks vajalike isiklike kasutusõiguste seadmine Võru valla kasuks ja selle eest vallale kuuluva kinnistu koormamine kasutusvaldusega (eelnõu)

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla 2022. aasta II lisaeelarve (eelnõu)

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Jaano Uibo

 

 1. Võru valla 2022. aasta eelarve III kvartali täitmine (teadmiseks)

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Jaano Uibo

 

 1. Taotlused ja informatsioon
  1. Võru Võrkpalliklubi taotlus

 

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees