Eelregistreeri suurjäätmete ja eterniidijäätmete tasuta kogumiskampaaniale 2022

Võru vallavalitsus aitab sel aastal vallaelanike kevadkoristusele kaasa suurjäätmete ja eterniidi tasuta vastuvõtuga. Palume kõigil hoolikalt tutvuda jäätmete vastuvõtutingimustega ja arvestada, et eelregistreerida saavad ainult rahvastikuregistrisse kantud Võru valla elanikud.

Tasuta suurjäätmete äraandmine

Püüame kampaaniaga tähelepanu juhtida, et diivanid ja mööbel ei sobi jüripäeva, maipühade ega ka muudel päevadel lõkkematerjaliks, sest paiskavad õhku mürgiseid ühendeid. Tooge parem suurjäätmed tasuta jäätmejaama. Tasuta võetakse vastu ainult vana mööblit, diivaneid, vaipu ja kardinapuid. Ülejäänud jäätmeliike võetakse vastu vastavalt hinnakirjale.

Tasuta suurjäätmete vastuvõtuajad on:

 • Umbsaare ümberlaadimisjaamas 29. ja 30. aprillil kella 10.00–16.00;
 • Vastseliina jäätmejaamas 30. aprillil kella 10.00–14.00.


Vältimaks väga suuri jäätmete koguseid, oleme suurjäätmete vastuvõtmisele seadnud 400 kg piiri majapidamise kohta. Võimaluse suurjäätmete üleandmiseks saavad vaid eelregistreerunud vallaelanikud.

 

Tasuta eterniidi äraandmine

Jätkame iga-aastast eterniidi kogumist, et katusevahetusest kuurinurka jäänud ohtlikku asbesti sisaldav eterniit saaks nõuetele vastavalt ära antud.

Vastuvõtukohtadeks on

 • Umbsaare ümberlaadimisjaam,
 • Vastseliina jäätmejaam
 • Sõmerpalu teenuskeskuse (kooli tänav 1) parkla.

Jäätmete üleandmise võimaluse saavad eelregistreerujad ajalise pingerivi põhjal kuni 120 tonni täitumiseni. Täpsed üleandmise kuupäevad ei ole veel paigas. Eterniidi üleandmise võimaluse saajaid või mittesaajaid teavitatakse aprillikuu jooksul. Eeldatavalt toimub vastuvõtmine käesoleva aasta mai lõpus ja oktoobris.

Võrreldes varasemaga on registreerimisel maksimaalkogus 1500 kg majapidamise kohta, mistõttu võib juhtuda, et kõik soovijad ei saa kohe mais oma eterniiti üle anda, vaid peavad ootama sügisest kogumist. Õnneks eterniit seismisega „halvaks" ei lähe ja loodetavasti eterniidi üleandmise lükkumine sügisesse probleeme kaasa ei too.

Kuigi kogusel on varasemast kõrgem ülempiir, siis palume ikkagi kõigil registreerujatel oma üleantav kogus võimalikult täpselt välja tuua, et vastuvõtmise korraldamine sujuks kiiremini ja vajalike konteinerite arvuga. Juhime endiselt tähelepanu, et eterniidijäätmete kohale toomine ja laadimine konteinerisse on üleandja kohustus.

Eterniidi vastuvõtmist ja käitlemist toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Suur- ja eterniidijäätmete äraandmisele eelregistreerimine

Eelregistreerimine toimub järgnevatel kuupäevadel:

 • 19. aprillil kella 12st kuni 20. aprillini kella 12ni Võru valla käesoleval veebilehel;
 • 21. aprillil kella 12.00–15.00 telefonil 504 9458.

 

Eelegistreerimisel tuleb märkida:

 • nimi ja kontaktandmed;
 • Võru valda sissekirjutuse kinnitus (rahvastikuregistri järgne elukoht);
 • jäätmetekkekoht, kus eterniit või suurjäätmed asuvad;
 • suurjäätmete kogus (maksimaalselt 400 kg);
 • eterniidi kogus (maksimaalselt 1500 kg);
 • vastuvõtukoht, kuhu soovite suurjäätmeid või eterniiti viia.

 

Palume kõigil hoolikalt tutvuda jäätmete vastuvõtutingimustega ja arvestada, et eelregistreerida saavad ainult rahvastikuregistrisse kantud Võru valla elanikud.


Lisainfo:
Eva-Mai Männiste
keskkonnaspetsialist
504 9458
eva-mai.manniste@voruvald.ee