Eterniidi kogumiskampaania 2023

Eelregistreeri eterniidijäätmete tasuta üleandmisele

Jätkame iga-aastast eterniidi kogumist, et katusevahetusest kuurinurka jäänud ohtlikku asbesti sisaldav eterniit saaks nõuetele vastavalt ära antud.

Tasuta eterniidijäätmete üleandmise võimaluse saavad vaid registreerujad ajalise pingerivi põhjal kuni 40 tonni täitumiseni. Eterniidijäätmete üleandmine toimub juunikuus, täpsed üleandmise kuupäevad ei ole veel paigas. Eterniidi üleandmise võimaluse saajaid ja mittesaajaid teavitatakse juunikuu alguses.

Eterniidi üleandmise maksimaalkogus ühe majapidamise kohta on 1500 kg, mistõttu võib juhtuda, et kõik soovijad ei saa kevadel eterniiti üle anda ning peavad ootama sügisest kogumisringi. Palume registreerujatel oma üleantav kogus võimalikult täpselt välja tuua, et vastuvõtmise korraldamine sujuks kiiremini ja saame arvestada vajalike konteinerite arvuga. Erinevat tüüpi vana eterniidi kaal on umbkaudu vahemikus 12 - 15kg/m2 kohta (allikas lk 13).

Juhime endiselt tähelepanu, et eterniidijäätmete kohale toomine ja laadimine konteinerisse on üleandja kohustus.

Eterniidijäätmete vastuvõtukohtadeks on

  • Sõmerpalu teenuskeskuse parkla (Kooli tn 1, Sõmerpalu alevik)
  • Umbsaare jäätmekeskus (Jäätmekeskuse, Umbsaare küla)
  • Vastseliina jäätmejaam (Pätisilla tee 3, Vastseliina alevik)

Eterniidi vastuvõtmist ja käitlemist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Eterniidijäätmete üleandmise eelregistreerimine toimub järgnevatel kuupäevadel:

  • 30. mail 2023 kella 12st kuni 31. mai 2023 kella 12ni Võru valla kodulehel;
  • 1. juuni 2023 kell 12.00-15.00 telefonil 504 9458. 

 

Registreerimisel tuleb märkida:

  • nimi ja kontaktandmed;
  • Võru valda sissekirjutuse kinnitus;
  • jäätmetekkekoht, kus eterniit asub;
  • eterniidi kogus (maksimaalselt 1500 kg);
  • vastuvõtukoht, kuhu soovite eterniidi viia.


Palume kõigil hoolikalt tutvuda jäätmete vastuvõtutingimustega ja arvestada, et eelregistreerida saavad ainult rahvastikuregistrisse kantud Võru valla elanikud.


Lisainfo:
Eva-Mai Männiste
keskkonnaspetsialist
504 9458
eva-mai.manniste@voruvald.ee