Võru vallavalitsus kutsub osalema konkursil "Võru valla kaunis kodu 2023

Konkurss toimub neljas kategoorias:

1) elamud ja suvilad õuealaga tiheasustusalal;

2) korter- ja ridaelamud õuealaga;

3) talud ja maakodud õuealaga hajaasustusalal;

4) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid õuealaga.

 

Võru vallavalitsus ootab vabas vormis taotlusi 31. maini 2023 e-kirja teel vald@voruvald.ee (märgusõna "kaunis kodu") või paberkandjal Võrumõisa tee 4a, Võru linn.

 

Taotlus peab sisaldama kinnistu nime ja aadressi, kinnistu omaniku või valdaja nime ja kontaktandmeid, tema kirjalikku nõusolekut, konkursi kategooriat ja lühikest põhjendust.

Kinnistuid külastatakse omaniku või valdajaga kooskõlastatult suve jooksul. Hindamist korraldab Võru vallavolikogu maaelukomisjon, kes esitab tulemused Võru vallavalitsusele kinnitamiseks ning võitjate autasustamiseks hiljemalt augustis 2023.

 

"Võru valla kaunis kodu" statuut

 

Lisainfo:

Sirle Muiste-Männik

kultuuri- ja noorsootööspetsialist

sirle.muiste-mannik@voruvald.ee

514 7008