Küttetoetus

Kirjeldus:

Küttetoetus määratakse üks kord aastas rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elavale vähekindlustatud üksikule pensionärile või puudega isikule, kelle sissetulek ühes kuus on väiksem kui kahe ja poolekordne toimetulekutoetuse määr (2023. aastal 500 eurot).

Küttetoetust makstakse küttepuude ostu kompenseerimiseks kuludokumendi alusel.

Toetuse suurus:

Küttetoetuse suurus on kuni 150 eurot aastas.

Kestvus:

Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist.

Õigusaktid:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord 

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Helli Kalda, telefon 522 6285 e-post helli.kalda@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Ene Andrejev , telefon 5329 2574 e-post ene.andrejev@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Toetust vajav isik esitab vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse ning kuludokumendi. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. 

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Taotleja isikut tõendav dokument
  • Kuludokument

Viide:

Sotsiaaltoetuse taotluse vorm (PDF, 126 KB / DOC, 51 KB)