Lasteaia- ja koolitoidu toetus

Kirjeldus:

Lasteaia- ja koolitoidu toetus määratakse rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elavale vähekindlustatud perele, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on pärast eluasemekulude (toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevad piirmärad) mahaarvamist väiksem kui kahekordne kehtiv toimetulekutoetuse määr (2023. aastal 400 eurot) või vanemliku hoolitsuseta lastele koolieelses lasteasutuses või üldhariduskoolis toidukulude täielikuks kompenseerimiseks ja kutseõppeasutuses osaliseks kompenseerimiseks

Toetuse tasumisel tehakse üldjuhul raamatupidamisalane arvestus õppeasutuse poolt vastavate andmete esitamise alusel või makstakse taotluses nimetatud füüsilise või juriidilise isiku arvelduskontole.

Toetuse suurus:

Toetuse summa suurus määratakse lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast.

Õigusaktid:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Ene Andrejev, telefon 5329 2574, e-post ene.andrejev@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Toetust vajav isik esitab vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. 

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Taotleja isikut tõendav dokument

Viide:

Toidurahatoetuse taotluse vorm (PDF, 136 KB / DOC, 43 KB)