Matusetoetus

Kirjeldus:

Matusetoetust on õigus saada matuse korraldajal, kui lahkunu elukoht oli rahvastikuregistri andmetel Võru vald.

Matusetoetuse suurus on 350 eurot.

Kestvus:

Matusetoetus makstakse 3 tööpäeva jooksul taotluse esitamist.

Õigusaktid:

Valla eelarvest toetuste maksmise kord § 4

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Maria Saarme, telefon 5332 4890, e-post maria.saarme@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Taotluses on oluline märkida lahkunu nimi, isikukood ja taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed (elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress) ning arvelduskonto number ja arvelduskonto omaniku nimi.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Taotleja isikut tõendav dokument

Viide: