Massipiirangu või sõidukeelu piirangualas liiklemise loa taotlemine

Kirjeldus:

Võru valla kohalikel teedel massipiirangu või sõidukeelu piirangualas liiklemiseks tuleb taotleda Võru Vallavalitsuselt luba.

Luba taotlemata võivad piirangualas liigelda vaid ühissõidukid, pääste- ja eriteenistuse sõidukid, korraldatud jäätmevedu teostavad prügiveokid ning vallavalitsuse sõidukid.

Luba ei väljastata kui:

  • pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed liigselt kahjustada või liigelda on ohtlik;
  • taotletav kaubavedu on võimalik teostada piirangualale lubatud registrimassiga veokiga;
  • loa taotleja ei esita taotlusvormil nõutud andmeid või esitab valeandmeid.

Maksumus:

Piirangualas liiklemise luba väljastatakse tasuta.

Õigusaktid:

Võru valla kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise kord

Vastutaja:

Teedespetsialist Peep Kimmel, telefon 529 0640, e-post peep.kimmel@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Esitage vallavalitsusele vormikohane taotlus. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus

Viide:

Taotluse vorm (PDF / DOC)