Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada ehitusseadustiku §-s 27 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.

 

Võru Vallavalitsus algatas 07.03.2023 korraldusega nr 117 Võrumõisa külas Võrumõisa tee 35 katastriüksuse elamule projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. ...

Võrumõisa külas Võrumõisa tee 35 elamu projekteerimistingimuste avalik väljapanek 13.03-26.03.2023

Võru Vallavalitsus algatas 07.03.2023 korraldusega nr 117 Võrumõisa külas Võrumõisa tee 35 katastriüksuse elamule projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. ...

Võru Vallavalitsus algatas 07.03.2023 korraldusega nr 119 Meegomäe külas Andsujärve tee 15a katastriüksuse elamule projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. ...

Meegomäe külas Andsujärve tee 15a elamu projekteerimistingimuste avalik väljapanek 13.03-26.03.2023

Võru Vallavalitsus algatas 07.03.2023 korraldusega nr 119 Meegomäe külas Andsujärve tee 15a katastriüksuse elamule projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. ...

Võru Vallavalitsus algatas 07.03.2023 korraldusega nr 118 Meegomäe külas Andsujärve tee 15 katastriüksuse elamule projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. ...

Meegomäe külas Andsujärve tee 15 elamu projekteerimistingimuste avalik väljapanek 13.03-26.03.2023

Võru Vallavalitsus algatas 07.03.2023 korraldusega nr 118 Meegomäe külas Andsujärve tee 15 katastriüksuse elamule projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. ...