Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada ehitusseadustiku §-s 27 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.

Käimasolevad projekteerimistingimuste andmise avatud menetlused:

 

  • Järvere külas Vahimäe katastriüksusel päikesepargi rajamiseks projekteerimistingimuste andmine

Võru vallavalitsus algatas 01.11.2022 korraldusega nr 625 Järvere külas Vahimäe katastriüksusel (tunnus 76702:002:0082) päikesepargi ehitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 11.11 – 24.11.2022 Võru valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 24.11.2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

 

  • Võrumõisa külas Võrumõisa tee 82 maaüksusel elamu ehitamiseks projekteerimistingimuste andmine

Võru vallavalitsus algatas 01.11.2022 korraldusega nr 624 Võrumõisa külas Võrumõisa tee 82 katastriüksusel (tunnus 91803:001:0470) elamu ehitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. Taotluse kohaselt soovitakse ehitada osalise keldriga lamekatusega ühekorruselist elamut.  Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 11.11 – 24.11.2022 Võru valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 24.11.2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.