Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada ehitusseadustiku §-s 27 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.

 

Võru Vallavalitsus algatas 30.05.2023 korraldusega nr 323 projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse Navi külas Vasara tee 2 (katastritunnus 91801:006:0970) elamu ehitusprojekti...

Navi külas Vasara tee 2 elamu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek 03.06.-16.06.2023

Võru Vallavalitsus algatas 30.05.2023 korraldusega nr 323 projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse Navi külas Vasara tee 2 (katastritunnus 91801:006:0970) elamu ehitusprojekti...

Võru Vallavalitsus algatas 16.05.2023 korraldusega nr 295 projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse Vastseliina alevikus Pikk tn 10 garaaž-kuuri (ehitisregistrikood 120657104)...

Vastseliina alevikus Pikk tn 10 kuur-garaaži laiendamise projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek 25.05. - 07.06.2023

Võru Vallavalitsus algatas 16.05.2023 korraldusega nr 295 projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse Vastseliina alevikus Pikk tn 10 garaaž-kuuri (ehitisregistrikood 120657104)...

Võru Vallavalitsus algatas 16.05.2023 korraldusega nr 294 projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse Roosisaare külas Järvekalda katastriüksuse (tunnus 91701:001:2295) abihoone...

Roosisaare külas Järvekalda abihoone projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek 25.05 - 07.06.2023

Võru Vallavalitsus algatas 16.05.2023 korraldusega nr 294 projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse Roosisaare külas Järvekalda katastriüksuse (tunnus 91701:001:2295) abihoone...