Räägi kaasa:

Riigimetsa Majandamise Keskus soovib teeregistris arvele võtta uued metsateed Võru vallas Hinsa, Halla ja Kündja külades. Teedele tuleb määrata kohanimi. Kohanimede seadusest tulenevalt...

Uutele ja olemasolevatele metsateedele kohanimede määramise eelnõu avalikustamine

Riigimetsa Majandamise Keskus soovib teeregistris arvele võtta uued metsateed Võru vallas Hinsa, Halla ja Kündja külades. Teedele tuleb määrata kohanimi. Kohanimede seadusest tulenevalt...

Tartu Ülikool ja KU Leuven kutsub Teid osalema uuringus, mis käsitleb Ess-soo ammendunud turbakaevandusväljadel teostatud taastamistööde mõjusid ümbritsevale elanikkonnale. Antud uuring on...

Tartu Ülikool ja KU Leuven kutsub Teid osalema rahvusvahelises uuringus: „Taastatud märgalade mõju ümbritsevale elanikkonnale“

Tartu Ülikool ja KU Leuven kutsub Teid osalema uuringus, mis käsitleb Ess-soo ammendunud turbakaevandusväljadel teostatud taastamistööde mõjusid ümbritsevale elanikkonnale. Antud uuring on...