Sünni registreerimine

Kirjeldus:

Alates 19.03 on avatud uus sünni registreerimise e-teenus portaalis rahvastikregister.ee ja eesti.ee. Teenus on kättesaadav kõikidele vanematele, nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad.

Sünni registreerimiseks esitatakse lapse seadusliku esindaja (vanem või eestkostja) poolt 1 kuu jooksul pärast lapse sündi ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele avaldus.

Sünni registreerimisel koostatakse rahvastikuregistris sünnikanne ja väljastatakse sünnitõend.

Sünnikande tegemisel antakse lapsele  ees- ja perekonnanimi vanemate kokkuleppel ning kantakse rahvastikuregistrisse andmed lapse hooldusõiguse kohta. Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Abielus mitteolevad vanemad võivad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.

Kestvus: Sünd registreeritakse 7 tööpäeva jooksul pärast avalduse laekumist.
Maksumus: Riigilõivuvaba
Õigusaktid:
Lisainformatsioon: riigiportaalis eesti.ee
Vastuv ametnik: Registripidaja Anne Trumm, telefon 782 1576, e-post anne.trumm@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud dokumendid:
  • sünni registreerimise avaldus (saab täita kohapeal)
  • vanema(te) isikut tõendavad dokumendid
  • abieludokument, kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse
  • teise vanema kirjalik nõusolek lapsele antava nime suhtes (kui sündi registreerima tuleb abielus olevatest vanematest üks)
  • vajadusel tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta
Elektrooniliselt:

portaali rahvastikregister.ee ja eesti.ee kaudu (vajalik ID-kaart või mobiil-ID) saavad alates 19.03.2020 sünni registreerimise avalduse esitada kõik vanemad, nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad. Avaldus allkirjastatakse digitaalselt mõlema vanema poolt. 

Pärast sünni registreerimist saavad vanemad teate, millisest perekonnaseisuasutusest saavad nad kätte lapse sünnitõendi.

Kohapeal:

Kohale tulles aadressile Võru Vallavalitsus, Võrumõisa tee 4a, Võru.

Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib sündi registreerima tulla neist ainult üks (vajalik kaasa võtta teise vanema kirjalik nõusolek lapse nime kohta)

Omavahel abielus mitteolevad vanemad peavad avalduse esitama koos kohapeal.

 

Sünnitoetuse taotlemine