Võru valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi prioriteetse suuna „Energiatõhusus" meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" eesmärkide elluviimiseks. Toetuse andmise eesmärgiks on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurenemine.

Võru valla tänavavalgustuse taristu renoveerimise projekti eesmärgiks on tänavavalgustuses elektrienergia tarbimise vähendamine efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutamisega. Kokku renoveeritakse projektiga 649 tänavavalgustuspunkti.

Projekti kogumaksumus on 348 952,98 eurot, millest toetuse summa 178 107,90 eurot ja valla omafinantseering 200 845,08 eurot.

Projekti tegevusi viiakse ellu 01.03.2019–31.12.2020.