Uudised ja teated:

« Tagasi

Kokkuvõte juunikuu Võru Vallavolikogu istungist

Võru Vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 19. juunil 2024 Sõmerpalu lasteaias Lepatriinu.

 

 Volikogu istungil otsustati:

  • omandada vallale Keema külas asuv Klõbi tee kinnisasi;
  • võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Sulbi külas Jõmmu-8 korteriomand alghinnaga 10 000 eurot;
  • võõrandada otsustuskorras AS-le Förmann NT Võru vallale kuuluvad Vastseliina tööstusalal asuvad kinnistud;
  • võtta vastu toetuse andmise kord Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja mõjualas paiknevate kinnisasjade parendamiseks;
  • nimetada Võru valla esindajana Liiva liivakarjääri korrastamistööde vastuvõtukomisjoni koosseisu keskkonnaspetsialist Lembit Karolin;
  • teha Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-le ettepanek paigaldada täiendavad avalikud pakendijäätmete kogumiskohad: Parksepa alevikus Karja tn 3, Navi külas Loodi tee, Kose alevikus Ülase tn 1 ja 10 ning Valgjärve tänav, Meegomäe külas Meegomäe tee, Orava külas Solda tee 9 ja Puiga külas Lilleklumbi;
  • kinnitada Võru valla 2023. aasta majandusaasta aruanne;
  • lubada sõlmida Nursipalu harjutusvälja lähialas paiknevate valla teede rekonstrueerimistööde tegemiseks hankelepingud kogumaksumusega kuni 598 000 eurot;
  • võtta vastu Võru valla 2024. aasta III lisaeelarve.

 

Volikogu istungil:

  • kuulati volikogu revisjonikomisjoni arvamust majandusaasta aruande kohta ja ülevaadet komisjoni tegevusest.