Uudised ja teated:

Lihthange: Vastseliina multifunktsionaalsele spordiväljakule seinte ja katuse projekteerimine eelprojekti staadiumis (tähtaeg 7. juulil 2022 kell 12.00)

Hange toimub e-riigihangete registris, viitenumber 252097.

Hanke lühikirjeldus: Hanke eesmärgiks on projekteerida väljakule katus ja seinad, mis vähendaks väljaku hoolduskulusid, pakuks varju päikese eest ja hoiaks kokku aega, mis kulub väljaku lumest puhastamisele ja vee kuivatamisele. Projekteeritud lahendust peab saama realiseerida etapiviisiliselt. Hankeleping sõlmitakse neljaks kuuks.

Lisainfo:

Rein Kraak
hankespetsialist
5306 4722
rein.kraak@voruvald.ee