Uudised ja teated:

Kaku tee 7 katastriüksuse aiamaja laiendamise projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Võru vallavalitsus algatas 02.08.2022 korraldusega nr 409 Võrumõisa külas Kaku tee 7  katastriüksusel (tunnus 91804:001:0315) aiamaja laiendamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 8. augustist kuni 21. augustini 2022 Võru valla veebilehel>>.

Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 22. augustini 2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee