Uudised ja teated:

Kokkuvõte Võru vallavolikogu novembrikuu istungist

Võru vallavolikogu novembrikuu istung toimus kolmapäeval, 16. novembril Võru vallamajas.

Istungil osales osaühingu Võru tervisekeskuse juhatuse liige Rein Reitalu, kes andis ülevaate Võru tervisekeskuse tegevusest. Vallavanem Kalmer Puusepp rääkis kriisiolukordadeks valmisolekust ja Võru valla kriisikomisjoni tööst.

 

Järgnevalt tehtud otsustest:

  • Otsustati Võru vallale kuuluvad Osula külas asuv Lämmitare-6 ja Sõmerpalu alevikus asuv Pargi 6-1munitsipaalkorterid nimetada sotsiaalkorteriteks.
  • Muudeti Võru vallavolikogu 11.09.2019 määrust nr 75 „Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kord" ja nr 76 „Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord".
  • Otsustati vastu võtta Võru valla üldplaneering ja tunnistati nõuetele vastavaks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne ning suunati üldplaneering avalikule väljapanekule.
  • Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Vastseliina alevikus asuv Võidu tänav 14 mitteeluruum, mille üldpindala on 318,60 ruutmeetrit. Ruumi alghinnaks on 20 000 eurot.
  • Otsustati seada Võru valla kasuks Võru-Kääpa kergliiklustee ehitamiseks Kääpa külas asuvatele kinnistutele tähtajatud ja tasuta isiklikud kasutusõigused. Nimetatud kinnistutele Võru valla kasuks kasutusõiguste seadmise eest otsustati seada kasutusvaldus Võru vallale kuuluvale Kanariku külas asuvale Rammuli kinnistule ligikaudu 5282 m2 suurusele maa-alale.
  • Otsustati vastu võtta Võru valla 2022. aasta teine lisaeelarve.

Võru vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Jaano Uibo andis ülevaate Võru valla 2022. aasta eelarve kolmandast kvartali täitmisest.

Lisaks arutati vallavolikogu istungil Võru võrkpalliklubi taotlust.

Võru vallavolikogu novembrikuu istung vallamajas. Foto: Birgit Pettai

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee