Uudised ja teated:

Käimas on Võru valla haridusvaldkonna arengukava koostamine

Võru vald on koostamas haridusvaldkonna arengukava aastateks 2023–2030. Toimunud on mitmeid koosolekuid ja kohtumisi, et ühiselt mõtteid koguda ning ettepanekuid kirja panna.

 

Haridusvaldkonna arengukavast

Arengukava koostamise vajadus tekkis Võru valla soovist teha muutusi ja korrastamisi, et suudaksime jätkuvalt oma õpilastele kättesaadavat ja kvaliteetset haridust pakkuda. Haridusjuhtide ja vallavalitsuse ühistel kohtumistel on arutatud seda, millistest põhimõtetest lähtuvalt võiks arengukava koostada. Kõige olulisemana sai kirja see, et Võru valla õppijal oleksid mitmekülgsed võimalused tulevikuvalikutes ja teda ümbritseks toetav kogukond. Sellest lähtuvalt oleksid hõlmatud kõik õppijad alates lastest-noortest kuni eakate inimesteni. Lisaks sellele on oluline luua õppijatele mitmekülgseid võimalusi Võrumaal koostöös huvihariduse pakkujatega, ettevõtete ja organisatsioonidega. Tuleviku õppijal Võru vallas peaksid siit saadud hariduse põhjal olema võimalused ükskõik millist karjääri või tulevikuteed valida, olgu siinsamas Võrumaal, mõnes muus Eesti paigas või välismaal. See haridus, mis siin saadakse, peaks olema võrdväärselt kvaliteetne. Võrumaa on omapärane, maalähedane elustiil on pigem väärtus, mida peaks oskuslikult kasutama ja võimalikult palju õppesse integreerima, luues sideme Võru valla ja Võrumaaga.

 

Kaasamiskoosolekud

Veebruari alguseks valmib arengukava esmane dokument, mida tutvustakse nii Võru valla haridusasutuste töötajatele, haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liikmetele kui ka Võru  volikogu ja vallavalitsuse liikmetele. Enne arengukava vastuvõtmist toimuvad kolm avalikku piirkondlikku kaasamiskohtumist, kus valla elanikud saavad tulla arengukavaga tutvuma, küsimusi küsima ja ettepanekuid esitama.

 

Kaasamiskoosolekute toimimise ajad:

  • Orava piirkonnale 14. veebruaril kella 17–19 Orava koolis;
  • Vastseliina piirkonnale 20. veebruaril kella 17–19  Vastseliina gümnaasiumis;
  • Parksepa, Puiga, Osula, Sõmerpalu, Kääpa ja Lasva piirkonnale 27. veebruaril kella 17–19 Parksepa keskkoolis.

 

Kutsume valla elanikke piirkondlikele kaasamiskoosolekutele, kus tutvustame uut arengukava lähemalt ning ootame teie ettepanekuid arengukava täiendamiseks. Kaasamiskoosolekul tutvustatakse olulisemaid kavandatavaid muudatusi ning arengukava dokumenti. Seejärel on osalejatel võimalik esitada küsimusi ning jagada oma mõtteid ja ettepanekuid arengukava täiustamiseks.

 

Haridusvaldkonna arengukava avalik väljapanek toimub 8.–22. veebruarini 2023

 

Peale kaasamiskoosolekuid ja arengukava avalikustamist tehakse saadud ettepanekutest kokkuvõte ja arengukava juhtrühm, kuhu kuuluvad vallavalitsuse, volikogu, haridusasutuste juhtide esindajad, teeb valiku esitatud ettepanekutest märtsi alguses toimuval koosolekul. Võru valla haridusvaldkonna arengukava aastateks 2023–2030 valmib märtsis ning selle kinnitab Võru vallavalitsus.

Arengukava koostamise protsessi ja kohtumisi aitavad vedada Võrumaa juurtega mittetulundusühingu DD StratLab konsultandid Christo Alliksoo, Joanna Kurvits ja Triin Rebbas.

 

Lisainfo:

Siiri Konksi

haridusnõunik

5309 1595

siiri.konksi@voruvald.ee