Uudised ja teated:

Kokkuvõte Võru vallavolikogu märtsikuu istungist

Kolmapäeval, 15. märtsil toimus Võru vallavolikogu märtsikuu istung.

Järgnevalt tehtud otsustest:

  • Otsustati teha muudatused Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme määruses.
  • Otsustati muuta Võru vallavolikogu 15.02.2023 otsust nr 85 „AS Võru Vesi aktsiate soetamine".
  • Otsustati korraldada Võru vallavalitsuse hallatavate kultuuri- ja noorsootööasutuste töö tegevus ümber, viies valla rahvamajad, kultuurimaja  ja  noortekeskused ühtse juhtimise alla alates 1. aprillist 2023. Seoses sellega otsustati lõpetada Vastseliina, Parksepa   Puiga ja Lasva rahvamajade, Orava kultuurimaja ning Vastseliina, Kääpa ja Sõmerpalu noortekeskuse tegevus Võru vallavalitsuse  hallatava  asutustena ning kustutada asutused alates 1. aprillist 2023 äriregistrist. Tegevust jätkab asutus nimega Võru valla kultuuri- ja noorsootöökeskus, mille juriidiline aadress  on Võrumõisa tee 4a, Võru linn, Võru maakond.
  • Otsustati volitada vallavanemat Kalmer Puuseppa sõlmima hea tahte ja koostöö lepingut mittetulundusühinguga Tuleviku Tehnoloogiaharidus tehnoloogiaharidust pakkuva kooli kood/Jõhvi õppekoha rajamiseks Võru linna.

Lõpetuseks arutati Nursipalu harjutusvälja rajamisega esitatud pöördumist.

Võru vallavolikogu märtsikuu istung vallamajas. Foto: Birgit Pettai

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee