Uudised ja teated:

Kose alevikus Kelluka tn 4 abihoone projekteerimistingimuste avalik väljapanek 29.03-11.04.2023

Võru Vallavalitsus algatas 21.03.2023 korraldusega nr 165 Kose alevikus Kelluka tn 4 katastriüksuse (tunnus 91701:001:0497) abihoonele projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. 

Projekteerimistingimus eelnõu avalik väljapanek toimub 29.03. – 11.04.2023. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 11.04.2023 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.