Uudised ja teated:

Uutele ja olemasolevatele metsateedele kohanimede määramise eelnõu avalikustamine

Riigimetsa Majandamise Keskus soovib teeregistris arvele võtta uued ja olemasolevad metsateed Võru vallas Pikasilla, Pikakannu, Rusima, Alapõdra ja Võrumõisa külades. Teedele tuleb määrata kohanimi. Kohanimede seadusest tulenevalt avalikustatakse kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Ettepanekud ja arvamused palume esitada Võru vallavalitsusele hiljemalt 15. aprilliks 2023 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või postiaadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn.

Täiendav informatsioon:

Peep Kimmel
teespetsialist
529 0640