Uudised ja teated:

Võru valla elanike rahulolu küsitlus

Hea Võru valla elanik! Võru vald töötab selle nimel, et muuta valla elanike jaoks teenused paremaks. Rahulolu küsitlus annab meile hea võimaluse saada valla elanikelt tagasisidet ja ettepanekuid ning nendest lähtuvalt saame enda tööprotsesse vastavalt ka parandada.

Küsitlusele vastamine on anonüümne ja võtab aega ligikaudu 10 minutit. Kogutud andmeid kasutame ainult küsitluse tulemuste analüüsimiseks ning ülevaate koostamiseks.

Küsitlusele saab vastata 1. maist kuni 31. maini 2023 läbi veebilingi voruvald.ee/rahulolu

Arvuti või nutitelefoni puudumisel saate küsitluses osaleda lähimas valla raamatukogus, kus osatakse teid vajadusel ka arvuti kasutamisel juhendada.

Võru valla arengukavaga ning arengukava 2022. aasta täitmise ja muudatusettepanekutega saate tutvuda voruvald.ee/arengukavad

Ootame aktiivset küsitlusele vastamist.

Palume jagada küsitluses osalemise võimaluse teavet kolleegidele, lähedastele ja sõpradele.

 

Kontaktisik:

Merle Tsirk
Võru valla arendusspetsialist
merle.tsirk@voruvald.ee
5245631