Uudised ja teated:

Võru valla kaasamiskoosolekud arengukava teemadel 2023

Hea vallaelanik, ettevõtja, mittetulundussektori esindaja ja aktiivne kaasamõtleja! Tule ja räägi kaasa Võru valla arengukava teemadel!

Võru vallavalitsus korraldab taas kaasamiskoosolekuid Võru, Sõmerpalu, Lasva, Orava ja Vastseliina piirkondades, et anda ülevaade 2023. aasta mais läbiviidud Võru valla elanike rahulolu küsitluse tulemustest, valla 2022. aasta arengukava täitmisest ning kaardistada ideid ja ettepanekuid Võru valla arengukava täiendamiseks.

Arengukava on valla eesmärke määratlev ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument. Arengukava on kogukondlik kokkulepe sellest, mida tehakse ja mida mitte.

Kaasamiskoosolekud toimuvad järgnevalt:

  • 8. juuni kell 17.00     Vastseliina Rahvamajas;
  • 12. juuni kell 17.00   Sõmerpalu Teenuskeskuses;
  • 14. juuni kell 17.00   Lasva Rahvamajas;
  • 19. juuni kell 17.00   Orava Kultuurimajas;
  • 21. juuni kell 17.00   Võru vallamajas.

Enne koosolekut on soovitav tutvuda Võru valla arengukavaga 2020-2030, 2022. aastal kaasamiskoosolekutel esitatud ettepanekute koondiga ning Võru valla 2022. aasta arengukava täitmise ülevaatega, mis on leitavad Võru valla kodulehelt https://voruvald.ee/arengukavad

Lisainfo: arendusspetsialist Merle Tsirk tel 524 5631 või e-posti aadressil merle.tsirk@voruvald.ee