Uudised ja teated:

Väikehange: Sõiduki soetamine Võru valla ametiautoks (tähtaeg 7.06.2023 kl 12:00)

Hange toimub e-riigihangete registris, viitenumber 265624. Hanke lühikirjeldus: Ühe sõiduauto soetamine Võru valla ametiautoks vastavalt hankija tehnilistele nõuetele.

Hankeleping sõlmitakse tähtajaga 5 tööpäeva.

 
Lisainfo:
 
Rein Kraak
hankespetsialist
5306 4722
rein.kraak@voruvald.ee